ข่าวอื่นๆ

โปรแกรมแข่ง ถ่ายทอดสด แบดมินตัน ทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021


เช็คโปรแกรมการแข่งขัน รายชื่อนักกีฬาแบดมินตัน ทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2021 (ครั้งที่ 31) ที่ประเทศเวียดนาม

รายชื่อนักแบดมินตันชาย ซีเกมส์ 2021 ทีมชาติไทย
1. นายกุลวุฒิ วิทิตศานต์
2. นายสิทธิคมน์ ธรรมศิลป์
3. นายโฆษิต เพชรประดับ
4. นายพณิชพล ธีระรัตน์สกุล
5. นายพรรคพล ธีระรัตน์สกุล
6. นายพีรัชชัย สุขพันธ์
7. นายเฉลิมพล เจริญกิจอมร
8. นายนันทกานต์ ยอดไพสง
9. นายธนดล พันธ์พานิช
10. นายวชิรวิทย์ โสทน

รายชื่อนักแบดมินตันหญิง ซีเกมส์ 2021 ทีมชาติไทย
1. นางสาวพรปวีณ์ ช่อชูวงศ์
2. นางสาวพิทยาภรณ์ ไชยวรรณ
3. นางสาวพิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์
4. นางสาวศุภนิดา เกตุทอง
5. นางสาวจงกลพรรณ กิติธรากุล
6. นางสาวรวินดา ประจงใจ
7. นางสาวเบญญาภา เอี่ยมสอาด
8. นางสาวนันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด
9. นางสาวลักษิกา กัลละหะ
10. นางสาวผไทมาส เหมือนวงศ์

โปรแกรมแบดมินตัน ทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565

ประเภททีมหญิง
- เวลา 09.00 น. รอบคัดเลือก
- เวลา 09.00 น. รอบ Quarter Final
- เวลา 09.00 น. รอบ Semi Final

ประเภททีมชาย
- เวลา 15.00 น. รอบคัดเลือก
- เวลา 15.00 น. รอบ Quarter Final
- เวลา 15.00 น. รอบ Semi Final

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ประเภททีมหญิง
- เวลา 09.00 น. รอบ Semi Final

ประเภททีมชาย
- เวลา 15.00 น. รอบ Semi Final

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ประเภททีมหญิง
- เวลา 13.00 น. รอบ Final

ประเภททีมชาย
- เวลา 18.00 น. รอบ Final

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ประเภทชายเดี่ยว
- เวลา 09.00 น. รอบ 16 คนสุดท้าย

ประเภทชายคู่
- เวลา 09.00 น. รอบ 16 คนสุดท้าย

ประเภทหญิงเดี่ยว
- เวลา 09.00 น. รอบ 16 คนสุดท้าย

ประเภทหญิงคู่
- เวลา 09.00 น. รอบ 16 คนสุดท้าย

ประเภทคู่ผสม
- เวลา 09.00 น. รอบ 16 คนสุดท้าย

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ประเภทชายเดี่ยว
- เวลา 09.00 น. รอบ 8 คนสุดท้าย

ประเภทชายคู่
- เวลา 09.00 น. รอบ 8 คนสุดท้าย

ประเภทหญิงเดี่ยว
- เวลา 09.00 น. รอบ 8 คนสุดท้าย

ประเภทหญิงคู่
- เวลา 09.00 น. รอบ 8 คนสุดท้าย

ประเภทคู่ผสม
- เวลา 09.00 น. รอบ 8 คนสุดท้าย

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565

ประเภทชายเดี่ยว
- เวลา 13.00 น. รอบ Semi Finals

ประเภทชายคู่
- เวลา 13.00 น. รอบ Semi Finals

ประเภทหญิงเดี่ยว
- เวลา 13.00 น. รอบ Semi Finals

ประเภทหญิงคู่
- เวลา 13.00 น. รอบ Semi Finals

ประเภทคู่ผสม
- เวลา 13.00 น. รอบ Semi Finals

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565

ประเภทชายเดี่ยว
- เวลา 12.00 น. รอบ Finals

ประเภทชายคู่
- เวลา 12.00 น. รอบ Finals

ประเภทหญิงเดี่ยว
- เวลา 12.00 น. รอบ Finals

ประเภทหญิงคู่
- เวลา 12.00 น. รอบ Finals

ประเภทคู่ผสม
- เวลา 12.00 น. รอบ Finals

เช็คโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021 คลิกที่นี่

เช็คตารางสรุปเหรียญ ซีเกมส์ 2021 คลิกที่นี่

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark