ข่าวอื่นๆ

โปรแกรมแข่ง ถ่ายทอดสด ว่ายน้ำ ทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021


เช็คโปรแกรมการแข่งขัน รายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำ ทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2021 (ครั้งที่ 31) ที่ประเทศเวียดนาม

รายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำชาย ซีเกมส์ 2021 ทีมชาติไทย
1. นายรัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ
2. นายนวพรรษ วงค์เจริญ
3. นายต้นน้ำ กันตีมูล
4. ดุลยวัต แก้วศรียงค์
5. นายประสบชัย แก้วรุ่งเรือง
6. นายกิติพัฒน์ ภิพิมนันท์
7. นายศุภ สง่าวรวงศ์
8. นายธฤต ทองชุมสิน

รายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำหญิง ซีเกมส์ 2021 ทีมชาติไทย
1. ด.ญ.มีอา มิลลาร์
2. น.ส.เจนจิรา ศรีสอาด
3. น.ส.จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส
4. น.ส.กมนชนก ขวัญเมือง
5. น.ส.ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง
6. น.ส. กรกาญจนา สะเพียรชัย
7. น.ส.เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก
8. น.ส.มานิตา เสถียรโชควิศาล
9. น.ส.กมลลักษณ์ ตั้งนภากร
10. น.ส.เสาวนีย์ บุญอำไพ
11. น.ส.ณิชา กิจคณากร
12. ด.ญ.ญารินดา สุนทรรังษี
13. น.ส.นภัสวรรณ จริตกล้า

โปรแกรมว่ายน้ำ ทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565

ฟรีสไตล์ 1500 เมตร ชาย
- ต้นน้ำ กันตีมูล

ผีเสื้อ 200 เมตร หญิง
- จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส
- กมนชนก ขวัญเมีอง

กบ 100 เมตร ชาย
- ประสบชัย แก้วรุ่งเรือง

ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง
- เจนจิรา ศรีสอาด
- มานิตา เสถียรโชควิศาล

กรรเชียง 100 เมตร ชาย
- รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ
- ต้นน้ำ กันตีมูล

เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง
- จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส
- กมนชนก ขวัญเมือง

ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตร ชาย

รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

ฟรีสไตล์ 800 เมตร หญิง
- กมนชนก ขวัญเมือง
- ญารินดา สุนทรรังษี

ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย
- ดุลยวัต แก้วศรียงค์
- ศุภ สง่าวรวงศ์

กรรเชียง 50 เมตร หญิง
- เสาวนีย์ บุญอำไพ
- กรกาญจนา สะเพียรชัย

ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย
- นวพรรษ วงค์เจริญ
- ดุลยวัต แก้วศรียงค์

กบ 200 เมตร หญิง
- เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก
- ณิชา กิจคณากร

เดี่ยวผสม 400 เมตร ชาย

ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตร หญิง

รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565

ฟรีสไตล์ 400 เมตร ชาย
- รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ

ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง
- กมนชนก ขวัญเมือง
- ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง

ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย
- นวพรรษ วงค์เจริญ

กบ 50 เมตร หญิง
- เจนจิรา ศรีสอาด
- ณิชา กิจคณากร

กรรเชียง 200 เมตร ชาย
- รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ
- ต้นน้ำ กันตีมูล

กรรเชียง 200 เมตร หญิง
- มีอา มิลลาร์
- จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส

ผลัดผสม 4x100 เมตร ชาย

รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง
- กมนชนก ขวัญเมือง
- นภัสวรรณ จริตกล้า

กรรเชียง 50 เมตร ชาย
- รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ

ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง
- เจนจิรา ศรีสอาด
- กมลลักษณ์ ตั้งนภากร

กบ 200 เมตร ชาย
- ประสบชัย แก้วรุ่งเรือง

กรรเชียง 100 เมตรหญิง
- มีอา มิลลาร์
- จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส

ผลัดฟรีสไตล์ 4x200 เมตร ชาย

รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ฟรีสไตล์ 1500 เมตร หญิง
- กมนชนก ขวัญเมือง
- ญารินดา สุนทรรังษี

กบ 50 เมตร ชาย
- ดุลยวัต แก้วศรียงค์
- กิติพัฒน์ ภิพิมนันท์

ฟรีสไตล์ 50 เมตรหญิง
- เจนจิรา ศรีสอาด
- มานิตา เสถียรโชควิศาล

ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย
- ดุลยวัต แก้วศรียงค์
- ศุภ สง่าวรวงศ์

เดี่ยวผสม 400 เมตร หญิง
- จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส
- กมนชนก ขวัญเมือง

เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย
- ดุลยวัต แก้วศรียงค์
- ธฤต ทองชุมสิน

ผลัดผสม 4x100 เมตร หญิง

รอบชิงชนะเลิศ - เริ่มต้น เวลา 18:00 น.

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ฟรีสไตล์ 800 เมตร ชาย
- รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ

กบ 100 เมตร หญิง
- เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก
- ณิชา กิจคณากร

ฟรีสไตล์ 50 เมตรชาย
- กิติพัฒน์ ภิพิมนันท์
- ศุภ สง่าวรวงศ์

ผีเสื้อ 100 เมตรหญิง
- จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส
- กมนชนก ขวัญเมือง

ผีเสื้อ 200 เมตรชาย
- นวพรรษ วงค์เจริญ
- ต้นน้ำ กันตีมูล

ผลัดฟรีสไตล์ 4x200 เมตรหญิง

รอบชิงชนะเลิศ

เช็คโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021 คลิกที่นี่

เช็คตารางสรุปเหรียญ ซีเกมส์ 2021 คลิกที่นี่

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark