ข่าวอื่นๆ

โปรแกรมแข่ง ถ่ายทอดสด เซปักตะกร้อ ทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021


เช็คโปรแกรมการแข่งขัน รายชื่อนักกีฬาเซปักตะกร้อ ทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2021 (ครั้งที่ 31) ที่ประเทศเวียดนาม

รายชื่อตะกร้อชาย ซีเกมส์ 2021 ทีมชาติไทย

1. ร.ท.พรชัย เค้าแก้ว
2. จ.ส.อ.อนุวัฒน์ ขัยชนะ
3. พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ผักบัวเงิน
4. นายภูตะวัน โสภา
5. ร.ท.ศิริวัฒน์ สาขา
6. ร.ท.สิทธิพงศ์ คำจันทร์
7. ร.ต.ต.กฤษณพงศ์ นนทะโคตร
8. ส.อ.พรเทพ ถิ่นบางบน
9. ส.อ.ภัทรพงศ์ ยุพดี
10. จ.ส.อ.ยศวัจน์ อุทัยจรูญศรี
11. ร.ท.วิชาญ เต็มโคตร
12. อส.ทพ.ราชัน วิพันธุ์

โปรแกรมตะกร้อชาย ทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021 ประเภททีมชุดชาย

วันที่ 13 พฤษภาคม เวลา 09.00 น.
ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติมาเลเซีย

วันที่ 14 พฤษภาคม เวลา 09.00 น.
ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติเวียดนาม

วันที่ 15 พฤษภาคม เวลา 09.00 น.
ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติกัมพูชา


โปรแกรมตะกร้อชาย ทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021 ประเภททีมเดี่ยวชาย

วันที่ 16 พฤษภาคม เวลา 10.00 น.
ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติมาเลเซีย

วันที่ 16 พฤษภาคม เวลา 13.00 น.
ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติเวียดนาม

รอบรองชนะเลิศ วันที่ 17 พฤษภาคม เวลา 11.00 น.
รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 17 พฤษภาคม เวลา 15.00 น.

โปรแกรมตะกร้อชาย ทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021 ประเภทตะกร้อ 4 คนชาย

วันที่ 20 พฤษภาคม เวลา 09.00 น.
ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติฟิลิปปินส์

วันที่ 20 พฤษภาคม เวลา 13.00 น.
ทีมชาติลาว พบ ทีมชาติไทย

รอบรองชนะเลิศ วันที่ 21 พฤษภาคม เวลา 11.00 น.
รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 21 พฤษภาคม เวลา 15.00 น.
รายชื่อตะกร้อหญิง ซีเกมส์ 2021 ทีมชาติไทย


1. ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง พยอม ศรีหงษา
2. จ.ต.หญิง สมฤดี ปรือปรัก
3. น.ส.นิสา ธนะอรรถวุฒิ
4. น.ส.เฟื่องฟ้า ประพัศรางค์
5. น.ส.ศศิวิมล จันทสิทธิ์
6. จ.ต.หญิง นิภาภรณ์ สลุบพล
7. จ.ต.หญิง วิภาดา จิตพรวน
8. น.ส.ฐิติมา มหากุศล
9. น.ส.อติกานต์ คงแก้ว
10. ร.ท.หญิง มัสยา ตวงศรี
11. น.ส.แก้วใจ พุ่มสว่างแก้ว
12. นส.ศิรินันท์ เขียวปัก


โปรแกรมตะกร้อหญิง ทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021 ประเภททีมชุดหญิง

วันที่ 13 พฤษภาคม เวลา 13.00 น.
ทีมชาติเวียดนาม พบ ทีมชาติไทย

วันที่ 14 พฤษภาคม เวลา 13.00 น.
ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติลาว

วันที่ 15 พฤษภาคม เวลา 13.00 น.
ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติมาเลเซีย


โปรแกรมตะกร้อหญิง ทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021 ประเภททีมเดี่ยวหญิง

วันที่ 16 พฤษภาคม เวลา 09.00 น.
ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติเวียดนาม

วันที่ 16 พฤษภาคม เวลา 11.00 น.
ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติเมียนมา

วันที่ 16 พฤษภาคม เวลา 15.00 น.
ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติกัมพูชา

วันที่ 17 พฤษภาคม เวลา 10.00 น.
ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติมาเลเซีย


โปรแกรมตะกร้อหญิง ทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021 ประเภทตะกร้อ 4 คนหญิง

วันที่ 20 พฤษภาคม เวลา 10.00 น.
ทีมชาติมาเลเซีย พบ ทีมชาติฟิลิปปินส์

วันที่ 21 พฤษภาคม เวลา 10.00 น.
ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติเมียนมา

รอบรองชนะเลิศ วันที่ 21 พฤษภาคม เวลา 13.00 น.
รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 21 พฤษภาคม เวลา 15.00 น.


เช็คโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021 คลิกที่นี่

เช็คตารางสรุปเหรียญ ซีเกมส์ 2021 คลิกที่นี่

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark