ข่าวอื่นๆ

โปรแกรมแข่ง ถ่ายทอดสด ยกน้ำหนัก ทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021


เช็คโปรแกรมการแข่งขัน รายชื่อนักกีฬายกน้ำหนัก ทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2021 (ครั้งที่ 31) ที่ประเทศเวียดนาม


รายชื่อยกน้ำหนักหญิง ซีเกมส์ 2021 ทีมชาติไทย

1.ร้อยโทหญิง ศานิกุณ ธนสาร รุ่น 55 กก.
2.ร้อยเอกหญิง พิมศิริ ศิริแก้ว รุ่น 59 กก.
3.ธรรญธร สุขข์เจริญ รุ่น 45 กก.
4.สุรจนา คำเบ้า รุ่น 49 กก.
5.รสสุคนธ์ สอนแก้ว รุ่น 64 กก.
6.สิริยากร ไขพันดุง รุ่น 71 กก.
7.ดวงอักษร ใจดี รุ่นมากกว่า 71 กก.

รายชื่อยกน้ำหนักชาย ซีเกมส์ 2021 ทีมชาติไทย

1.ธาดา สมบุญอ้วน รุ่น 55 กก.
2.พสิษฐ์ แสงม้า รุ่น 61 กก.
3.วิษณุ จันทรี รุ่น 67 กก.
4.จ่าเอก อนุชา ดวงศรี รุ่น 73 กก.
5.จ่าเอก ณัฐวุฒิ สืบสวน รุ่น 81 กก.
6.จ่าโท พชรเมธี ธาระพันธ์ รุ่น 89 กก.
7.รุ่งสุริยา ปัญญะ รุ่นมากกว่า 89 กก.

โปรแกรมยกน้ำหนัก ทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021

วันที่ 19 พฤษภาคม
เวลา 10.00 น.  ธรรญธร สุขข์เจริญ  รุ่น 45 กิโลกรัม หญิง
เวลา 12.00 น.  ธาดา สมบุญอ้วน รุ่น 55 กิโลกรัม ชาย
เวลา 14.00 น.  สุรจนา คำเบ้ารุ่น 49 กิโลกรัม หญิง

วันที่ 20 พฤษภาคม
เวลา 10.00 น. พสิษฐ์ แสงม้า รุ่น 61 กิโลกรัม ชาย
เวลา 12.00 น.  ศานิกุณ ธนสาร (โสภิตา ธนสาร) รุ่น 55 กิโลกรัม หญิง
เวลา 14.00 น. วิษณุ จันทรี รุ่น 67 กิโลกรัม ชาย
เวลา 16.00 น. พิมศิริ ศิริแก้ว รุ่น 55 กิโลกรัม หญิง

วันที่ 21 พฤษภาคม
เวลา 10.00 น. อนุชา ดวงศรี รุ่น 73 กิโลกรัม ชาย
เวลา 12.00 น. รสสุคนธ์ สอนแก้ว รุ่น 64 กิโลกรัม หญิง
เวลา 14.00 น. ณัฐวุฒิ สืบสวน รุ่น 81 กิโลกรัม ชาย
เวลา 16.00 น. สิริยากร ไขพันดุง รุ่น 71 กิโลกรัม หญิง

วันที่ 22 พฤษภาคม
เวลา 10.00 น.  พชรเมธี ธาระพันธ์ รุ่น 89 กิโลกรัม ชาย
เวลา 12.00 น. ดวงอักษร ใจดี รุ่นมากกว่า 71 กิโลกรัม หญิง
เวลา 14.00 น. รุ่งสุริยา ปัญญะ รุ่นมากกว่า 89 กิโลกรัม ชาย


สำหรับกีฬายกน้ำหนัก ซีเกมส์ 2021 จะแข่งขันระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2565


เช็คโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021 คลิกที่นี่

เช็คตารางสรุปเหรียญ ซีเกมส์ 2021 คลิกที่นี่

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark