ข่าวอื่นๆ

โปรแกรมแข่ง ถ่ายทอดสด เทเบิลเทนนิส ทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021


เช็คโปรแกรมการแข่งขัน รายชื่อนักกีฬา เทเบิลเทนนิส ทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2021 (ครั้งที่ 31) ที่ประเทศเวียดนาม

รายชื่อนักกีฬาเทเบิลเทนนิสชาย ซีเกมส์ 2021 ทีมชาติไทย

1.ภาดาศักดิ์ ตันวิริยะเวชกุล
2.ภาคภูมิ สงวนสิน
3.ภัทธร ภัสระ
4.ศรายุทธ ตันเจริญ


รายชื่อนักกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิง ซีเกมส์ 2021 ทีมชาติไทย

1.สุธาสินี เสวตรบุตร
2.อรวรรณ พาระนัง
3.จิณห์นิภา เสวตรบุตร
4.วิรากานต์ ทายะพิทักษ์
5.วรรณวิสาข์ เอื้อวิริยะโยธิน

โปรแกรมเทเบิลเทนนิสหญิง ทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021

ประเภททีมหญิง
รอบรองชนะเลิศ วันที่ 14 พฤษภาคม เวลา 10.00 น.
รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 15 พฤษภาคม เวลา 14.30 น.

ประเภทหญิงคู่
วันที่ 17 พฤษภาคม เวลา 15.00 น.รอบ 16 คนสุดท้าย
วันที่ 17 พฤษภาคม เวลา 20.00 น.รอบก่อนรองชนะเลิศ
วันที่ 18 พฤษภาคม เวลา 11.30 น.รอบรองชนะเลิศ
วันที่ 18 พฤษภาคม เวลา 15.30 น.รอบชิงชนะเลิศ

ประเภทหญิงเดี่ยว
วันที่ 19 พฤษภาคม เวลา 14.30 น.รอบสอง
วันที่ 19 พฤษภาคม เวลา 20.00 น.รอบสาม
วันที่ 20 พฤษภาคม เวลา 10.00 น.รอบรองชนะเลิศ
วันที่ 20 พฤษภาคม เวลา 19.30 น.รอบชิงชนะเลิศ

ประเภทคู่ผสม
วันที่ 17 พฤษภาคม เวลา 10.00 น.รอบก่อนรองชนะเลิศ
วันที่ 18 พฤษภาคม เวลา 10.00 น.รอบรองชนะเลิศ
วันที่ 18 พฤษภาคม เวลา 14.30 น.รอบชิงชนะเลิศ

โปรแกรมเทเบิลเทนนิสชาย ทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021

ประเภททีมชาย

รอบรองชนะเลิศ วันที่ 14 พฤษภาคม เวลา 14.30 น.
รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 15 พฤษภาคม เวลา 19.30 น.

ประเภทชายคู่
วันที่ 17 พฤษภาคม เวลา 14.30 น.รอบ 16 คนสุดท้าย
วันที่ 17 พฤษภาคม เวลา 19.30 น.รอบก่อนรองชนะเลิศ
วันที่ 18 พฤษภาคม เวลา 11.00 น.รอบรองชนะเลิศ
วันที่ 18 พฤษภาคม เวลา 16.00 น.รอบชิงชนะเลิศ

ประเภทชายเดี่ยว
วันที่ 19 พฤษภาคม เวลา 10.00 น.รอบสอง
วันที่ 19 พฤษภาคม เวลา 15.00 น.รอบสาม
วันที่ 20 พฤษภาคม เวลา 14.30 น.รอบรองชนะเลิศ
วันที่ 20 พฤษภาคม เวลา 20.30 น.รอบชิงชนะเลิศ


สำหรับเทเบิลเทนนิส ซีเกมส์ 2021 จะแข่งขันระหว่างวันที่ 12-23 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark