ข่าวอื่นๆ

เอเชียนเกมส์ 2023 : โปรแกรมแข่ง ถ่ายทอดสด เทควันโด ทีมชาติไทย เอเชียน เกมส์ ครั้งที่ 19 กรุงหางโจว


เช็คโปรแกรมการแข่งขัน รายชื่อนักกีฬาเทควันโด ทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2023 (ครั้งที่ 19) ที่เมืองหางโจว ประเทศจีน

รายชื่อนักกีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ เอเชียนเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
1. พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ รุ่น 49 กก.หญิง
2. ชุติกาญจน์ จงกลรัตนวัฒนา รุ่น 53 กก.หญิง
3. พรรณนภา หาญสุจินต์ รุ่น 57 กก.หญิง
4. ศศิกานต์ ทองจันทร์ รุ่น 67 กก.หญิง
5. ธนกฤต  ยอดรักษ์ รุ่น 58 กก.ชาย
6. บัลลังก์  ทับทิมแดง รุ่น 63 กก.ชาย
7. ชายชล  โช รุ่น 68 กก.ชาย
8. แจ็ค วูดี้ เมอร์เซอร์ รุ่น 80 กก.ชาย

รายชื่อนักกีฬาเทควันโด ประเภทพุมเซ่ เอเชียนเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
1. พิชามญชุ์ ลิ้มไพบูลย์ พุมเซ่เดี่ยวหญิง
2. ณัฐพัชร แก้วกัน พุมเซ่เดี่ยวชาย

โปรแกรมเทควันโด ทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ 2023

วันที่ 24 กันยายน 2566
ประเภทพุมเซ่เดี่ยวชาย (ณัฐพัชร แก้วกัน)
- รอบคิดเลือก เวลา 08.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 13.00 น.

ประเภทพุมเซ่เดี่ยวหญิง (พิชามญชุ์ ลิ้มไพบูลย์)
- รอบคัดเลือก เวลา 08.00 น. 
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 13.00 น.

วันที่ 25 กันยายน 2566
ประเภทต่อสู้ชาย รุ่น 58 กก. (ธนกฤต  ยอดรักษ์)
- รอบคัดเลือก เวลา 08.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 13.00 น.

ประเภทต่อสู้หญิง รุ่น 49 กก. (พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ)
- รอบคัดเลือก เวลา 08.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 13.00 น.

วันที่ 26 กันยายน 2566
ประเภทต่อสู้ชาย รุ่น 63 กก. (บัลลังก์  ทับทิมแดง)
- รอบคัดเลือก เวลา 08.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 13.00 น.

ประเภทต่อสู้หญิง รุ่น 53 กก. (ชุติกาญจน์ จงกลรัตนวัฒนา)
- รอบคัดเลือก เวลา 08.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 13.00 น.

ประเภทต่อสู้หญิง รุ่น 57 กก. (พรรณนภา หาญสุจินต์)
- รอบคัดเลือก เวลา 08.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 13.00 น.

วันที่ 27 กันยายน 2566
ประเภทต่อสู้ชาย รุ่น 68 กก. (ชายชล  โช)
- รอบคัดเลือก เวลา 08.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 13.00 น.

ประเภทต่อสู้ชาย รุ่น 80 กก. (แจ็ค วูดี้ เมอร์เซอร์) 
- รอบคัดเลือก เวลา 08.00 น. 
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 13.00 น.

ประเภทต่อสู้หญิง รุ่น 67 กก. (ศศิกานต์ ทองจันทร์)
- รอบคัดเลือก เวลา 08.00 น. 
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 13.00 น.

เช็คโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ 2023 คลิกที่นี่

เช็คตารางสรุปเหรียญ 
เอเชียนเกมส์ 2023 คลิกที่นี่

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark