ข่าวอื่นๆ

เอเชียนเกมส์ 2023 : โปรแกรมแข่ง ถ่ายทอดสด กรีฑา ทีมชาติไทย เอเชียน เกมส์ ครั้งที่ 19 กรุงหางโจว


เช็คโปรแกรมการแข่งขัน รายชื่อนักกีฬากรีฑา ทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2023 (ครั้งที่ 19) ที่เมืองหางโจว ประเทศจีน

รายชื่อนักกีฬากรีฑา เอเชียนเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
1. ภาสพงศ์ อ่ำสำอาง
2. จอชชัว โรเบิร์ต แอทคินสัน
3. กิตติพงษ์ บุญมาวัน
4. ภูริพล บุญสอน
5. จิรทีปต์ บุญดี
6. อภิสิทธิ์ ฉ่ำศรี
7. อรอุมา เชษฐา
8. กสิณภพ ชมชะนัด
9. ชญาณิศา ชมชื่นดี
10. ปริญญา เฉื่อยมะเริง
11. บัณฑิต ช่วงไชย
12.  ณัฐพล ดันสูงเนิน
13. สรอรรถ ดาบบัง
14. ภัทราภรณ์ เดชานนท์
15. ธวัชชัย หีมเอียด
16. ณฐวรรธ เอี่ยมอุดม
17. สุเบญรัตน์ อินแสง
18. อารีรัตน์ อินทดิษฐ
19. สุกัญญา จันทร์ชาวนา
20. ตะวัน แก้วดำ
21. เมธาวี กัณหาอุดม
22. ชลธิชา คะบุตร
23. จิราพัชร ขานอ่อนตา
24. ชยุตม์ คงประสิท
25. สุนิสา โคตรสีเมือง
26. มิ่งกมล คุ้มผล
27. จักรพรรดิ์ น้อยศรี
28. เบนนี่ โนทะนำ
29. ศราวุฒิ นวลศรี
30. ชิเนเยะ โจเซฟฟิน โอนูโอราห์
31. สุกานดา เพชรรักษา
32. อธิชา เพ็ชรกุล
33. จิรายุ ปลีนารัมย์
34. ศุภานิช พูลเกิด
35. ศิริพล พันธ์แพ
36. มูฮามะ สาและ
37. มนัสดา สารมโน
38. ศศิพิมพ์ สะตะโชติ
39. รวมโชค เสมาทอง
40. สุทธิศักดิ์ สิงห์ขรณ์
41. กอบศิษฏ์ สิทธิชัย
42. ณัฐพล สุขเกษม
43. วชิรวิทย์ ศรวิชัย
44. สุวิมล สระเทียนทอง
45. เกียรติประดิษฐ์ ศรีใส
46. พิชยะ สุนทรท้วม
47. สุภาวรรณ ธิปัตย์,
48. ธัญลดา ทองชมพูนุช
49. มลธิดา ทองประจุแก้ว
50. อังคณา ทองแท้
51. คีริน ตันติเวทย์
52. จริยา วิชัยดิษฐ
53. ลักกี้ ยูยามาดู

โปรแกรมกีฬากรีฑา เอเชียนเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย

การแข่งขันวิ่ง 100 เมตร ชาย
- วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. รอบแรก
- วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. รอบรองชนะเลิศ
- วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันวิ่ง 200 เมตร ชาย
- วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. รอบแรก
- วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบรองชนะเลิศ
- วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันวิ่ง 400 เมตร ชาย
- วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. รอบแรก
- วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. รอบรองชนะเลิศ
- วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันวิ่ง 800 เมตร ชาย
- วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. รอบแรก
- วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันวิ่ง 1,500 เมตร ชาย
- วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. รอบแรก
- วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันวิ่ง 5,000 เมตร ชาย
- วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันวิ่ง 10,000 เมตร ชาย
- วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันวิ่งมาราธอน ชาย
- วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 06.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันวิ่งวิบาก 3,000 เมตร ชาย
- วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันวิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย
- วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. รอบแรก
- วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันวิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย
- วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. รอบแรก
- วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันกระโดดสูง ชาย
- วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. รอบแรก
- วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันกระโดดค้ำ ชาย
- วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันกระโดดไกล ชาย
- วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. รอบแรก
- วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันเขย่งก้าวกระโดด ชาย
- วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันทุ่มน้ำหนัก ชาย
- วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันขว้างจักร ชาย
- วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันขว้างค้อน ชาย
- วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพุ่งแหลน ชาย
- วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันทศกรีฑา ชาย
- วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น.

การแข่งขันเดินทน 20 กิโลเมตร ชาย
- วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 06.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันวิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย
- วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. รอบแรก
- วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันวิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย
- วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. รอบแรก
- วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันวิ่ง 100 เมตร หญิง
- วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. รอบแรก
- วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. รอบรองชนะเลิศ
- วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันวิ่ง 200 เมตร หญิง
- วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. รอบแรก
- วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบรองชนะเลิศ
- วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันวิ่ง 400 เมตร หญิง
- วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. รอบแรก
- วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. รอบรองชนะเลิศ
- วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันวิ่ง 800 เมตร หญิง
- วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. รอบแรก
- วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันวิ่ง 1,500 เมตร หญิง
- วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันวิ่ง 5,000 เมตร หญิง
- วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันวิ่ง 10,000 เมตร หญิง
- วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันวิ่งมาราธอน หญิง
- วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 06.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันวิ่งวิบาก 3,000 เมตร หญิง
- วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันวิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง
- วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. รอบแรก
- วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันวิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง
- วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. รอบแรก
- วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันกระโดดสูง หญิง
- วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันกระโดดค้ำ หญิง
- วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันกระโดดไกล หญิง
- วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. รอบแรก
- วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันเขย่งก้าวกระโดด หญิง
- วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันทุ่มน้ำหนัก หญิง
- วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันขว้างจักร หญิง
- วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันขว้างค้อน หญิง
- วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพุ่งแหลน หญิง
- วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันลัตตกรีฑา หญิง
- วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น.

การแข่งขันเดินทน 20 กิโลเมตร หญิง
- วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 06.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันวิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง
- วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันวิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง
- วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันวิ่งผลัด 4x400 เมตร ผสม
- วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันเดินทน 35 กิโลเมตร ทีมผสม
- วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 06.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

เช็คโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ 2023 คลิกที่นี่

เช็คตารางสรุปเหรียญ 
เอเชียนเกมส์ 2023 คลิกที่นี่

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark