ตัวอย่างหนังสั้น The Converse ระยะ...ไม่ติดต่อกัน

ช่องว่างที่เกิดจากระยะห่างของ ฝน อิน และ แม็ก ทำให้ทั้งสามคน เริ่มรู้สึกระแวงในความสัมพันธ์ ระหว่างกันและกัน

แนะนำตัวละคร