เหยี่ยวข่าว 7 สี : หวั่นเหมืองแร่ โพรแทช กระทบสิ่งแวดล้อม ตอน 1

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เหยี่ยวข่าว7สี 7 มกราคม 2558 - ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดุดรธานี ที่ยืนหยัดต่อต้านโครงการเหมืองแร่ โพรแทช มาเกือบ 30 ปี ตั้งแต่มีการสำรวจพบแหล่งแร่ จนถึงกระบวนการพิจารณาออก[I1]ประทวนบัตรให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ โดยชาวบ้านเกรงว่า โครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ซึ่งจากการบินสำรวจเหนือพื้นที่กว่า 1,600 ไร่ ที่เอกชนเตรียมสร้างโรงกากแร่ อยู่ติดกับแหล่งน้ำที่ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภค ชาวบ้านจึงเกร่งว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องการแย่งน้ำใช้ และสารเคมีปนเปื้อนในแหล่งน้ำสาธารณะได้ รวมทั้งเรื่องการกระจายของฝุ่นเกลือ หลังจากการคัดแยกแร่โปรแทชแล้ว ซึ่งชาวบ้านยังไม่มั่นใจในกระบวนการป้องกันของเหมืองแร่ ถึงแม้ว่าจะมีการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA (Environmental Impact Assessment การใช้หลักวิชาการในการทำนายหรือคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบ) แล้วก็ตาม

ส่วนอีกหนึ่งข้อกังวลคือ การใช้ประโยชน์จากดิน ทั้งเรื่องดินเค็มและปัญหาดินทรุด เนื่องจากเหมืองแร่แห่งนี้เป็นเหมืองปิด คือมีการขุดเจาะเฉพาะชั้นใต้ดินลึกลงไป 300 - 400 เมตร เพื่อนำดินขึ้นมาคัดแยกเป็นแร่ ทำให้ชั้นใต้ดินมีลักษณะเป็นโพรง เสี่ยงต่อการทรุดตัวเป็นวงกว้าง ทั้งในตำบลโนนสูง, หนองขอนกว้าง, หนองไผ่ และอำเภอเมือง รวมทั้งตำบล ห้วยสามพาด และ นาม่วง ในอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี รวมพื้นที่กว่า 26,000 ไร่ ถึงแม้ว่าข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจะถูกเอกชนที่กำลังขอประทานบัตร เพื่อดำเนินการโครงการเหมืองแร่ หยิบยกไปชี้แจงและพิจารณาหามาตรการป้องกันที่รัดกุม

แต่กลุ่มที่เคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม และชาวบ้านในพื้นที่บางส่วน ยังยืนยันว่าไม่ต้องการให้ดำเนินการทำเหมืองแร่โพรแทชในจังหวัดอุดรธานี จึงรวมตัวกันยื่นศาลปกครอง ให้มีคำสั่งระงับโครงการชั่วคราว เพื่อพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง

TAG :

คลิปที่เกี่ยวข้อง