นางฟ้าเปื้อนฝุ่น (Rerun) เริ่ม 15 ส.ค.61

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

Teaser นางฟ้าเปื้อนฝุ่น
ติดตามชมละคร นางฟ้าเปื้อนฝุ่น ออกอากาศทางช่อง 7 สี เริ่มตอนแรก วันอังคารที่ 13 กันยายน 2559

นักแสดงนางฟ้าเปื้อนฝุ่น
1. อัปสรสิริ อินทรคูสิน รับบท พาขวัญ
2. ปรัชญ์ ปรมิณ รับบท ชลธี
3. อาราดา พรหมพฤกษ์ รับบท วิไล
4. วัชรบูล ลี้สุวรรณ รับบท ชาญชัย
5. นวพล ภูวดล รับบท เพทาย
6. แพร เอมเมอรี่ รับบท ภารวี  นทีกาล
7. วรรษพร วัฒนากุล รับบท มณีรัตน์
8. ณัฐรินทภรณ์ ยืนยง (อิน บูโดกัน) รับบท ผ่องศรี
9. หทัยชนก สวนศรี (ทราย KPN) รับบท รสริน
10. กฤษฎี พวงประยงค์ รับบท นันทพงศ์
11. กรกฎ พวงสวัสดิ์ รับบท จีน่า
12. ณัฎฐกันย์ อัมพรพงษ์ รับบท นัชชา
13. ไดสุเกะ สุกี้คาวา รับบท ธีรวิทย์
14. ช้องมาศ บางชะวงษ์ รับบท ธนัญญา
15. ณัฐชยกานต์ ปากหวาน รับบท ปานจิต
16. ภัสสร บุญยเกียรติ รับบท ดวงกมล
17. นงค์ เชิญยิ้ม รับบท อรรถพล
18. นันทนา บุญหลง รับบท ทิพา
19. อู๊ด เป็นต่อ รับบท หวด
20. ณรงค์ฤทธิ์  รัตนภักดี รับบท ศรุต
21. สิรภพ สมพล รับบท วงศกร

TAG : Teaser นางฟ้าเปื้อนฝุ่นนางฟ้าเปื้อนฝุ่นนักแสดงนางฟ้าเปื้อนฝุ่นละครนางฟ้าเปื้อนฝุ่น ช่อง7โซฟี่ อัปสรสิริปรัชญ์ ปรมิณหลิว อาราดาโน้ต วัชรบูลอู๋ นวพลแพร เอมเมอรี่

คลิปที่เกี่ยวข้อง