ททท.มอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. เดินหน้ายกระดับคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว จัดพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12 หรือ กินรี อะวอร์ด แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ รวม 88 รางวัล

งานนี้จัดขึ้นตรงกับวันท่องเที่ยวโลก 27 กันยายนที่ผ่านมา มี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและดีเด่น รวมทั้งสิ้น 88 ผลงาน แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 25 ผลงา, แหล่งท่องเที่ยว 44 ผลงาน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 19 ผลงาน พร้อมมอบรางวัลเกียรติยศ Hall of Frame แก่ผู้ประกอบการ 6 ราย ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในประเภทเดิม 3 ครั้งติดต่อกัน

พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Thailand Tourism walk to the future ที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้ดูทันสมัย แต่ยังคงกลิ่นอายความเป็นไทย ภายในงานยังมีกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลด้วยการสัมมนา และจัดกิจกรรม Speed Dating ขึ้นเป็นครั้งแรก เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แสดงผลงาน และพบปะกับหน่วยงานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ แก่กัน

พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย จัดขึ้นทุก 2 ปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้ยังคงรักษามาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพในระดับสากล นำไปสู่การสร้างกระแสการเลือกใช้สินค้าท่องเที่ยวคุณภาพ และผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน

TAG : กินรี อะวอร์ดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หทททพิพัฒน์ รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12กินรี อะวอร์ด ครั้งที่ 12

คลิปที่เกี่ยวข้อง