ประเทศไทยจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล กระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


 
รัฐบาลได้ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้จัดงานเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จำนวน 2 กิจกรรม คือ

กิจกรรมที่ 1 การ “เดินวิ่ง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ราษฎร์ – รัฐ ร่วมใจไม่เอาคอร์รัปชัน” ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “GOOD GUY RUN 2019” จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยจัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 04.00 – 08.00 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยผู้ชนะเลิศ รับถ้วยนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ดังนี้

วิ่งระยะ 13 กม. ผู้ชนะเลิศชายคือ นายวุฒิชัย กิจคงชีพ ผู้ชนะเลิศหญิงคือ นางเกศศิรินทร์ สะเดาทอง
วิ่งระยะ 5 กม. ผู้ชนะเลิศชายคือ สิบเอกไชยยันต์ รูปิยะเวช ผู้ชนะเลิศหญิงคือ นางสาวสุรีวรรณ รูนันต์

กิจกรรมที่ 2 การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน จัดพร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยรัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 – 12.00 น. ส่วนกลาง ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยรายละเอียดของงาน มีดังนี้ นำเสนอวีดีทัศน์การต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ต่อด้วยพลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน Mr. Julien Garsany  ตำแหน่ง Deputy Regional Representativ ผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติ แถลงสารองค์การสหประชาชาติ และพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA  Awards) จำนวน 34 รางวัล และรางวัลการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมความดีจำนวน 4 รางวัล และพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต และสุดท้าย เป็นกิจกรรมส่งเสริมการสร้างพลังสังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริต หัวข้อ ฉันจะไม่ทน โดยอาจารย์พนม ปรีย์เจริญ


ซึ่งสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมจากส่วนกลางผ่านสถานีโทรทัศน์ NBT สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมกรมการปกครอง (DOPA Channel) ช่องหมายเลข 0 ในช่วงเวลา 09.30 – 10.00 น. ประชาชนรับฟังการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุชุมชนเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานีทั่วประเทศ ในช่วงเวลา 09.30 – 10.30 น.

นอกจากนี้ในส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับสานักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด หอการค้าจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดงานในจังหวัดพร้อมกันด้วย

สำนักงาน ป.ป.ช. มุ่งหวังว่าการกิจกรรมการรณรงค์งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปีนี้ จะทำให้ประชาชนคนไทยและนานาชาติ ได้รับรู้ผลการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทย โดยมีการนำเสนอให้เข้าใจง่าย ผ่านทางวีดีทัศน์ นิทรรศการในงาน และการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของทุกภาคส่วน

TAG : วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทยคอร์รัปชันป.ป.ช.ป.ป.ท.