ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนรอบใหม่ พิจารณาต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ลงทะเบียนรอบใหม่ พิจารณาต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์รายได้ต่อคน ต่อครอบครัว 

กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ โดยจะมีการเสนอหลักเกณฑ์ และพิจารณาช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ ในครั้งนี้จะมีการปรับเกณฑ์ผู้มีสิทธิใหม่ จากเดิมจะดูแค่รายต่อคนไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี แต่จะดูรายได้รวมทั้งครอบครัวรวมกัน คือหารแล้วต่อคน ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ถ้าในกรณีรายได้ทั้งครอบครัวเฉลี่ยออกมาเกิน1เเสนต่อปี ทั้งครอบครัวจะไม่มีสิทธิรับบัตรฯ

นอกจากนี้ จะมีการดำเนินการตรวจย้อนหลังผู้ที่เคยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไว้แล้วก่อนหน้านี้ จำนวน 14.6 ล้านคน กลุ่มนี้จะต้องแสดงตัวตนผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด (อาจเป็นที่ธนาคารกรุงไทยหรือทางระบบออนไลน์) เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง เนื่องจากข้อมูลเดิมใช้เกณฑ์พิจารณาฐานรายได้ในปี 2559 และอาจมีหลายคน รายได้พ้นเกณฑ์คนจน ที่กำหนดไว้ไม่ถึง 100,000 บาทต่อปี

ส่วนสวัสดิการที่ผู้มีรายได้น้อยในรอบใหม่ ที่จะได้รับจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ยังจะได้รับสิทธิในการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพและการเดินทางเช่นเดิม

BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ โครงการมารดาประชารัฐ&บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


TAG : ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน