เสียงที่ไม่อยากได้ยิน ตอน 3 - คน เกือบ จริง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

วันนี้จะไปตามต่อกับปัญหาการแข่งรถซิ่งในทางสาธารณะ หรือเด็กแว้น ซึ่งน้อง ๆ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ลงพื้นที่ไปรวบรวมสภาพปัญหาเหล่านี้มานำเสนอในชื่อตอนว่า เสียงที่ไม่อยากได้ยินตอนสุดท้าย ไปติดตามจากรายงาน

TAG : สนามข่าว 7 สีคลิปประกวด7HD NEWS IDEA CONTESTคนเกือบจริงเสียงที่ไม่อยากได้ยินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

คลิปที่เกี่ยวข้อง