ยูนิเซฟส่งหน้ากากอนามัยและสิ่งของรวมกว่า 6 ตัน ช่วยจีนรับมือไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

 

ยูนิเซฟจัดส่งหน้ากากอนามัยและสิ่งของจำเป็นกว่า 6 ตัน ไปยังประเทศจีน เพื่อช่วยรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 

องค์การยนูิเซฟได้จัดส่งหน้ากากอนามัย และชุดป้องกันการติดเชื้อ สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปยังประเทศจีน เพื่อช่วยรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV) โดยสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งมีน้ำหนักกว่า 6 ตัน ไปถึงยังนครเซี่ยงไฮ้แล้วเมื่อวานนี้

สิ่งของจำเป็นต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ถูกจัดส่งจากคลังสิ่งของบรรเทาทกุข์ของยูนิเซฟที่กรุงโคเปนเฮเกน เพื่อจะส่งไปยังเมืองอู่ฮั่นต่อไป โดยยนูิเซฟจะทยอยขนส่งสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกในสัปดาห์นี้และสัปดาห์ต่อๆไป


นางเฮนเรียตตา โฟร์ ผู้อำนวยการบริหาร องค์การยนูิเซฟ  กล่าวว่า “ขณะนี้ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญเร่งด่วนตอนนี้ คือการระดมสิ่งของและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด แม้ขณะนี้เรายังมีข้อมูลไม่เพียงพอด้านจำนวนเด็กที่ติดเชื้อ และผลกระทบต่อเด็ก แต่การป้องกันและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ ความสำคัญในตอนนี้ เพราะเรารอไม่ได้”

ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่แล้วกว่า 6,000 ราย และกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีน โดยมีรายงานว่า มีเด็กติดเชื้อด้วย ซึ่งยนูิเซฟกำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลจีนอย่างใกล้ชิด ทั้งกระทรวงพาณิชย์และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงองค์การอนามัยโลก และหน่วยงานอื่น ๆ ของสหประชาชาติ เพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินความต้องการ สำหรับการรับมือกับแพร่ระบาดครั้งนี้


เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสโดยตรงกับตัวผู้ป่วย การสัมผัสสารคัดหลั่ง เช่น การไอหรือจาม หรือ การแตะต้องพื้นผิวใด ๆ ที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อน อาการของผู้ที่ได้รับเชื้อจะมีไข้สูง ไอ หายใจติดขัด และหายใจลำบาก ในกรณีที่รุนแรง การติดเชื้ออาจนำไปสู่โรคปอดอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง ภาวะไตวาย และอาจถึงขั้นเสียชีวิต

คำแนะนำสำหรับประชาชน เพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
▪ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์
▪ ปิดปากและจมูกขณะไอหรือจาม
▪ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีไข้และมีอาการไอ
▪ รีบไปโรงพยาบาลเมื่อมีไข้ ไอ และหายใจลำบาก และแจ้งประวัติการเดินทางที่ผ่านมากับเจ้าหน้าที่ 
▪ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์หรือพื้นผิวที่การสัมผัสโดยตรงกับสัตว์โดยไม่ป้องกัน
TAG : ยูนิเซฟไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่หน้ากากอนามัย

คลิปที่เกี่ยวข้อง