บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เช็คเลยเงินเข้าวันไหน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มาดูกันว่า ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับเงินค่าอะไรกันบ้าง และจะได้วันไหน โดยเริ่มแจกวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

1.เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บาทต่อเดือน *สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน
2.ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน  *สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

1.เงินผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับคนละ 50-100 บาทต่อเดือน
2.เงินคืนภาษี5%

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

1.ช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาท  *สำหรับผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์
2.ช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาท *สำหรับผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์

BUGABOONEWS 
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ โครงการมารดาประชารัฐ&บัตรสวัสดิการแห่งรัฐTAG : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนกุมภาพันธ์