ฝนฟ้าอากาศ 3 ก.พ.63

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีกำลังอ่อน ทำให้เกิดการสะสมตัวของฝุ่นละออง เป็นพื้นที่ไหนบ้าง ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

โดยระยะนี้ลมหนาวกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในบริเวณภาคเหนือและภาคอีสาน ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังปานกลาง ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 13-21 องศาเซลเซียส ยอดดอยและเทือกเขาสูง หนาวถึงหนาวจัด 4-14 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียส ยอดภูยังหนาว 10-14 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ ทั้ง 2 ฝั่ง ช่วงนี้มีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ทะเลอ่าวไทย ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร จุดไหนมีฝนคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนฝังอันดามัน ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส

สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองในขณะนี้ จากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีกำลังอ่อนลง ทำให้เกิดการสะสมตัวของฝุ่นละออง และหมอกควันเพิ่มมากขึ้น ส่วนภาคเหนืออากาศยังยกตัวได้ไม่ดีในตอนเช้าและมีลมอ่อน ทำให้ตอนเช้ามีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควัน โดยบริเวณภาคกลาง อย่างที่สระบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ค่าฝุ่นอยู่อยู่ในเกณฑ์เกินค่ามาตราฐาน อยู่ในระดับสีส้ม และสีแดง ซึ่งตามคาดการณ์ต้องระวังไปจนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์

TAG : ฝนฟ้าอากาศพยากรณ์อากาศสภาพอากาศในแต่ละภาคอุณหภูมิในแต่ละภาคสภาพอากาศวันพรุ่งนี้กมลาสน์ เอียดศรีชาย

คลิปที่เกี่ยวข้อง