ฝนฟ้าอากาศ 4 ก.พ.63

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ไทยตอนบน มีอากาศหนาวเย็น และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

ตอนนี้มีปัจจัยคลื่นกระแสลมตะวันตก พัดปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน ทำให้ภาคเหนือและภาคอีสาน มีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนลมหนาวที่ปกคลุมตอนบนของไทยและทะเลจีนใต้ มีกำลังอ่อนลง ทำให้ลมทะเล พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริเวณดังกล่าวจึงมีฝนบางแห่ง และสำหรับลมตะวันออก ยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้มีฝนบางแห่ง

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 11-22 องศาเซลเซียส ยอดดอยและเทือกเขาสูง อากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 5-15 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศเย็นกับมีหมอกตอนเช้า ต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียส ยอดภู อากาศหนาวเย็น ต่ำสุด 11-15 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง มีหมอกตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง

ภาคตะวันออก มีหมอกตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง

ภาคใต้ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน มีฝนเล็กนอ้ยบางแห่ง ทะเลทั้ง 2 ฝั่ง คลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง

ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละอองในช่วงนี้ ค่าฝุ่นละอองและหมอกควันยังคงมีสะสม อย่างที่สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี สระบุรี นครราชสีมา รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงอยู่ในระดับเกินค่ามาตรฐาน เป็นพื้นที่สีส้มและสีแดง ต้องงดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพกันด้วย เพราะมะเร็ง เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนทั่วโลก และมีแนวโน้มว่าคนจะป่วยเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น ทุกวันที่ 4 กุมภาพันธ์ จึงถูกกำหนดเป็น "วันมะเร็งโลก" เพื่อให้ทุกคนดูแลสุขภาพ และตระหนักถึงภัยร้ายของโรคนี้

TAG : ฝนฟ้าอากาศพยากรณ์อากาศสภาพอากาศในแต่ละภาคอุณหภูมิในแต่ละภาคสภาพอากาศวันพรุ่งนี้เปรมสุดา สันติวัฒนา

คลิปที่เกี่ยวข้อง