ฝนฟ้าอากาศ 5 ก.พ.63

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ประเทศไทยตอนบน มีหมอกในตอนเช้า และมีฝุ่นละอองสะสมในหลายพื้นที่ ติดตามรายละเอียดใน ฝนฟ้าอากาศ

เนื่องจากคลื่นกระแสลมตะวันตกได้เคลื่อนผ่านภาคเหนือ เข้าปกคลุมภาคอีสาน ประกอบกับมีลมหนาวกำลังอ่อนปกคลุมภาคอีสาน ทำให้ภาคเหนือและภาคอีสาน มีอากาศหนาวเย็น ส่วนภาคใต้มีฝนบางแห่ง จากอิทธิพลของลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกตอนเช้า โดยตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 11-16 องศาเซลเซียส ส่วนตอนล่างของภาค ต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยและเทือกเขาสูง หนาวถึงหนาวจัด 3-4 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศเย็นกับมีหมอกตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียส ยอดภู มีอากาศหนาว ต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง มีหมอกตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีหมอกตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเช่นกัน อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ทั้ง 2 ฝั่ง มีเมฆเป็นส่วนมาก และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ทะเลคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23 -26 องศาเซลเซียส

สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละออง แม้ว่าตอนนี้จะยังมีลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลให้มีฝนตก แต่ก็เป็นฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ ทำให้ค่าฝุ่นละอองและหมอกควันยังคงสะสม อย่างที่ ราชบุรี สระบุรี จะเห็นได้ว่าค่าฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์สีส้ม ยังเกินค่ามาตรฐาน ในขณะที่จังหวัดนครราชสีมา คาดการณ์เอาไว้ว่าช่วง 2-3 วันนี้ คุณภาพอากาศ อยู่ในเกณฑ์สีแดง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ค่าฝุ่นละอองคาดว่าจะอยู่ที่ระดับสีเหลือง คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

TAG : ฝนฟ้าอากาศพยากรณ์อากาศสภาพอากาศในแต่ละภาคอุณหภูมิในแต่ละภาคสภาพอากาศวันพรุ่งนี้เปรมสุดา สันติวัฒนา

คลิปที่เกี่ยวข้อง