โครงการ ประชารัฐสร้างไทย พัฒนาปักษ์ใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ภาคใต้มอบนโยบายและติดตามโครงการ "ประชารัฐสร้างไทย พัฒนาปักษ์ใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน" พร้อมตรวจเยี่ยมสถาบันการเงินชุมชน ธุรกิจชุมชน และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ติดตามจากรายงาน

ในการขับเคลื่อนโครงการ "ประชารัฐสร้างไทย พัฒนาปักษ์ใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน" คณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านวังไทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามโครงการที่ได้รับการพัฒนาจนสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนจำนวนมาก

ยังมีวิสาหกิจชุมชนในตลาดสวนไผ่ขวัญใจ ตำบลควนขนุน วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี ตำบลพนางตุง ที่ผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ากับสมัยใหม่ สานกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ส่งออกต่างประเทศ พร้อมเยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา ผลิตหมอนยางพารา ที่ประสบความสำเร็จไม่แพ้กัน

ปัจจุบัน ธ.ก.ส. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจชุมชนทั้ง 77 จังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางผสานความร่วมมือจากเครือข่าย และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย วงเงิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดร้อยละ 0.01 ต่อปี ซึ่งขณะนี้ได้ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนไปแล้วกว่า 502 ชุมชนทั่วประเทศ

TAG : โครงการประชารัฐประชารัฐสร้างไทย พัฒนาปักษ์ใต้ประชารัฐบ้านวังไทรตลาดสวนไผ่ขวัญใจสหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา

คลิปที่เกี่ยวข้อง