ฝนฟ้าอากาศ 6 ก.พ.63

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนช่วงวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์นี้ ไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

โดยช่วงวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์นี้ จะมีลมหนาวจากจีนอีกระลอกแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานและทะเลจีนใต้ และมีคลื่นกระแสลมตะวันตก เคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคอีสาน ทำให้ไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง จากนั้นวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ อุณหภูมิจะลดลง โดยภาคเหนือ ภาคอีสาน อุณหภูมิจะลดลง 3-6 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลาง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ขณะที่ภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศหนาวกับมีหมอกตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 13-23 องศาเซลเซียส ยอดดอยและเทือกเขาสูง หนาวถึงหนาวจัด 4-14 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศเย็นกับมีหมอกตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส ยอดภู อากาศหนาว 12-15 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง มีหมอกตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีหมอกตอนเช้า และมีฝน 20% ของพื้นที่ ที่ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ มีฝน 20% ของพื้นที่ ส่วนมากตกทางภาคใต้ตอนล่าง ที่สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ทะเลห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกตอนเช้าและมีฝน 10% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส

ส่วนฝุ่นละอองและหมอกควัน ก็ยังคงสะสมมาก อย่างที่กรุงเทพมหานคร คาดการณ์ทั้ง 3 วัน ยังคงเป็นพื้นที่สีส้มถึงแดง คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน ส่วนภาคกลาง หลายพื้นที่ยังเป็นสีส้ม ไม่ว่าจะเป็น ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี เช่นเดียวกับภาคเหนือ ที่เชียงใหม่ เชียงราย ยังมีฝุ่นละอองและหมอกควันสะสม อยู่ในเกณฑ์สีส้มเช่นกัน

TAG : ฝนฟ้าอากาศพยากรณ์อากาศสภาพอากาศในแต่ละภาคอุณหภูมิในแต่ละภาคสภาพอากาศวันพรุ่งนี้กมลาสน์ เอียดศรีชาย

คลิปที่เกี่ยวข้อง