งดงาม พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ จ.นครนายก รายล้อมด้วยพระพุทธรูป 1,250 องค์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - ภาพที่อยู่ด้านหลังเราทั้ง 3 คน คือ พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งมีองค์พระประธานโดดเด่น รายล้อมด้วยพระพุทธรูปอีก 1,250 องค์

พระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่ เด่นเป็นสง่า หน้าตักกว้าง 9 เมตร สูง 13.5 เมตร เป็นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บริเวณโดยรอบ มีพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 90 เซนติเมตร อีก 1,250 องค์ เป็นตัวแทนพุทธสาวก

แสดงถึงเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันจาตุรงคสันนิบาต มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 อย่างในวันเดียว คือ พระสงฆ์ 1,250 รูป มาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุ ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ และพระสงฆ์ทั้งหมดมาชุมนุมกันในวันที่พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ ตั้งอยู่ใกล้กับทางขึ้นน้ำตกสาลิกา บนเนื้อที่ 53 ไร่ แวดล้อมด้วยภูเขา มีสายน้ำไหลผ่าน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ชาวพุทธไปกราบไหว้ พร้อมถ่ายรูปความสวยงาม

TAG : เช้านี้ที่หมอชิตพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์นครนายกเที่ยวนครนายก

คลิปที่เกี่ยวข้อง