กสทช.เพิ่มบทลงโทษสื่อมวลชน เหตุนำเสนอข่าวไม่เหมาะสม

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวภาคค่ำ - กสทช. เพิ่มบทลงโทษสื่อมวลชน โดยเตรียมระงับการออกอากาศ รายการที่นำเสนอข้อมูลไม่เหมาะสมในช่วงภาวะวิกฤต เพื่อสร้างบรรทัดฐานสื่อสารมวลชนไทย

พลโทพีระพงษ์ มานะกิจ ประธานคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เชิญผู้ประกอบการและสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมแนวทางการนำเสนอข่าวและข้อมูลเหตุการณ์โศกนาฏกรรม หลังเกิดเหตุร้ายในจังหวัดนครราชสีมา โดยย้ำว่า สื่อมวลชนควรมีองค์ความรู้ในการคัดกรองข้อมูลและข้อเท็จจริงที่สมควรแก่การนำเสนอ โดย กสทช. จะจัดทำร่างประกาศการรายงานข่าวฉุกเฉินให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ จากนั้นจะส่งไปยังสื่อมวลชนสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางการนำเสนอข่าวและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะเพิ่มบทลงโทษที่เข้มข้นมากขึ้น เช่น ระงับการออกอากาศรายการทันที หากการดำเนินรายการนั้นส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และจะจัดทำบทลงโทษด้านอื่นเพิ่มเติม ด้วย

นอกจากนี้ จะดำเนินการต่อสื่อมวลชนที่กระทำการขัดต่อหลักเกณฑ์การเป็นผู้รับใบอนุญาตของ กสทช. เพื่อสร้างบรรทัดฐานด้านการนำเสนอข่าวและข้อมูลของสื่อมวลชน ซึ่งหากดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นรูปธรรมจะแจ้งให้สาธารณชนรับทราบต่อไป

TAG : กสทชลงโทษสื่อมวลชนสื่อมวลชน

คลิปที่เกี่ยวข้อง