ธ.ก.ส.สร้างอาชีพผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ชูกลุ่มแปลงนาใหญ่บ้านคร่อเรียงราย เกษตรกรต้นแบบ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - พาไปดูความสำเร็จของกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านคร่อเรียงราย อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้นำองค์ความรู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มาปรับใช้กับแปลงนาของตัวเอง จนสามารถลดต้นทุนการผลิต และทำให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ติดตามจากรายงาน

ทุ่งนาเขียวขจี เต็มไปด้วยต้นข้าวที่กำลังออกรวง เมล็ดโต มีคุณภาพ หลังกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านคร่อเรียงราย ได้รับความรู้จาก ธ.ก.ส. ผสมแม่ปุ๋ยใช้เอง ทำให้ได้ปุ๋ยที่เหมาะสมต่อพืชและสภาพดิน สามารถลดต้นทุนการผลิตจากเดิมไร่ละ 4,500 บาท เหลือ 2,500 บาท และยังปลอดภัยจากสารเคมี 

ชาวนายังได้เปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวจากแบบหว่าน มาเป็นแบบนาหยอด โดยใช้เครื่องจักร ซึ่งได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. พร้อมส่งพี่เลี้ยงอบรมความรู้ทั้งด้านการผลิต การตลาด การทำบัญชีให้กับสมาชิกในกลุ่ม

คุณวิรัช สมาชิกกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านคร่อเรียงราย เป็นหนึ่งในผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ ธ.ก.ส. ได้ติดตาม ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยการสร้างองค์ความรู้ แนะนำให้เกิดการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง เพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางการตลาด จนกลายเป็นกลุ่มต้นแบบให้แก่เกษตรกรรายอื่นในอำเภอ

TAG : ธกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านคร่อเรียงรายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้านคร่อเรียงราย

คลิปที่เกี่ยวข้อง