ฝนฟ้าอากาศ 14 ก.พ.63

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส ขณะที่ภาคอื่น ๆ อุณหภูมิจะลดลงเช่นกัน และมีฝนด้วย ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์นี้ ตอนบนของประเทศจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง แต่ในระยะแรกจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นก่อน บริเวณภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออก จากนั้นอุณหภูมิจะลดลงตามมา โดยภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ขณะที่ภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้น ทะเลอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

สำหรับค่าฝุ่นละอองในหลายพื้นที่ ตอนนี้คุณภาพอากาศดีขึ้น เป็นพื้นที่สีเหลืองและเป็นสีเขียว คุณภาพอากาศปานกลางถึงดี แต่บางพื้นที่ก็ยังเป็นสีส้ม อย่างที่จังหวัดแพร่ ในวันนี้คุณภาพอากาศไม่ดีต่อสุขภาพกลุ่มเสี่ยง

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 12-21 องศาเซลเซียส ยอดดอย เทือกเขาสูงหนาวถึงหนาวจัด 5-13 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน ทางตอนบนของภาค อากาศเย็นในตอนเช้า มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 17-24 องศาเซลเซียส ยอดภูหนาว 12-15 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง มีเมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ มีฝน 20% ของพื้นที่ ส่วนมากมีฝนที่พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ ตรัง และสตูล ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไป ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส

TAG : ฝนฟ้าอากาศพยากรณ์อากาศสภาพอากาศในแต่ละภาคอุณหภูมิในแต่ละภาคสภาพอากาศวันพรุ่งนี้กมลาสน์ เอียดศรีชาย

คลิปที่เกี่ยวข้อง