สะเก็ดข่าว : เปิดงาน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะเก็ดข่าว 25 กุมภาพันธ์ 2563 - ไปชมพิธีการเปิดงานที่ธรรมดาไม่ได้ ต้องขอแปลกเพื่อสร้างสีสัน ที่จังหวัดศรีสะเกษ

สะเก็ดข่าว : เปิดงาน
ไปที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ ในงานเทศกาลข้าวโพดหวาน และของดีศรีรัตนะ ประจำปี 2563 พิธีเปิดงานนี้ไม่มีตีฆ้อง ไม่ตีกลอง แต่จะตีระฆัง จะตีระฆังทั้งที ไม้ตีก็ต้องไม่ธรรมดา เคาะ 3 ที ประธานควงโชว์ต่อ

สะเก็ดข่าว : มีความหมาย
ที่จังหวัดลพบุรี จัดงาน รวมพล คนสร้าง โคก หนอง นา เพื่อแก้ไข ปัญหาการเกษตร พิธีเปิดงานลึกซึ้งมาก ให้ประธานใช้ไขควง ตีหัวจอบเปิดงาน ไขควง แทนการแก้ไข ส่วนหัวจอบก็ตัวแทนการเกษตร หมายถึงการช่วยแก้ไขปัญหาการเกษตร

เป็นพิธีเปิดที่มีความหมายลึกซึ้งเกิน

TAG : สะเก็ดข่าวสะเก็ดข่าว 25 กุมภาพันธ์ 2563เปิดงานเทศกาลข้าวโพดหวานและของดีศรีรัตนะมีความหมายรวมพลคนสร้างโคกหนองนาพิธีเปิดงาน

คลิปที่เกี่ยวข้อง