ฝนฟ้าอากาศ 17 มี.ค.63

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ฝนฟ้าคะนองมีแนวโน้มลดลง และทำให้ทั่วไทยมีอากาศร้อน ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

เนื่องจากตอนบนของไทย มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีแนวโน้มฝนฟ้าคะนองลดลง จากปัจจัยหย่อมความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดลดลง

และจากฝนที่ตกลดลง อากาศร้อนขึ้น ทำให้การสะสมตัวของฝุ่นละอองและหมอกควันกลับมาอีกครั้ง อย่างที่กรุงเทพมหานครและภาคกลาง เริ่มเป็นสีเหลืองและสีส้ม คือคุณภาพอากาศปานกลางถึงไม่ดีต่อสุขภาพกลุ่มเสี่ยง เช่นกับทางภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่อนสอน ที่คุณภาพอากาศก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงไม่ดีต่อสุขภาพกลุ่มเสี่ยง

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศร้อน ถึงร้อนจัด 37-40 องศาเซลเซียส กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางตะวันออกของภาค

ภาคอีสาน อากาศร้อนสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียส กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางตอนบนของภาค

ภาคกลาง อากาศร้อนถึงร้อนจัดช่วงกลางวัน 35-40 องศาเซลเซียส กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค

ภาคตะวันออก เมฆบางส่วน อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส กับมีฝนฟ้าคะนอง 10% ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ทะเลห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ มีฝน 10% ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ตรัง และสตูล ทะเลช่วงนี้มีคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง

TAG : ฝนฟ้าอากาศพยากรณ์อากาศสภาพอากาศวันพรุ่งนี้สภาพอากาศในแต่ละภาคอุณหภูมิในแต่ละภาคเปรมสุดา สันติวัฒนา

คลิปที่เกี่ยวข้อง