กพท.ออกประกาศผู้โดยสารทั่วโลกเข้าไทย ต้องมีใบรับรองแพทย์ไม่ติดโควิด-19

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - เมื่อวานนี้ (19 มี.ค.) ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. ได้ลงนามในประกาศเรื่อง "แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินมายังประเทศไทย" เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน และเพื่อการกำกับดูแลการบินพลเรือนในภาวะจำเป็นได้อย่างทันท่วงที จึงออกประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับสายการบินที่ทำการบินมายังประเทศไทย ดังนี้คือ

ให้ยกเลิกประกาศ กพท. เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศเกี่ยวกับการให้บริการจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่อโรคติดต่ออันตรายเมื่อวันที่ 18 มีนาคม แล้วใช้ประกาศฉบับใหม่แทน โดยผู้โดยสารที่จะเดินทางมายังประเทศไทย ต้องได้รับการแยกกัก กักกัน ควบคุมไว้สังเกต หรืออยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามที่พนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศกำหนด

สำหรับสายการบินที่ให้บริการผู้โดยสารจากทั่วโลกที่จะเดินทางมายังประเทศไทย ต้องคัดกรองดังต่อไปนี้ คือ เวลาที่ผู้โดยสารแสดงตัวเพื่อออกบัตรขึ้นเครื่อง หรือ Check-in ต้องตรวจใบรับรองแพทย์ ที่ออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ยืนยันว่ามีการตรวจผู้โดยสารแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 ต้องตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัย ที่แสดงการคุ้มครองการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ครอบคลุมถึงโรคโควิด-19 เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์

ในกรณีผู้โดยสารที่เดินทางมายังประเทศไทย เป็นผู้มีสัญชาติไทย ให้สายการบินคัดกรองดังต่อไปนี้ ได้แก่ ตรวจสอบใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ, ตรวจสอบหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่ หรือกระทรวงต่างประเทศออกให้ หากพบว่าผู้โดยสารไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดได้ครบถ้วน ให้สายการบินปฏิเสธการ ขึ้นเครื่องและงดการออกบัตรโดยสาร หรือ Boarding Pass ให้ หากสายการบินฝ่าฝืนไม่ทำตามขั้นตอนการคัดกรองก่อนออกตั๋วโดยสาร และแสดงหลักฐานตามที่ประกาศกำหนด สายการบินต้องเป็นผู้รับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งผู้โดยสารที่มากับเที่ยวบินนั้น เพื่อแยกกักกัน เฝ้าระวัง และรักษาพยาบาลทั้งหมด โดยประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เที่ยงคืน วันที่ 22 มีนาคมนี้ (2563) ตามเวลาประเทศไทย เป็นต้นไป

ขอบคุณภาพจาก : Facebook CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand

TAG : เช้านี้ที่หมอชิตข่าวโควิด19โควิด 19โรคโควิด 19ไวรัสโควิด 19กพทคัดกรองผู้โดยสารนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประกันสุขภาพสายการบิน

คลิปที่เกี่ยวข้อง