สะเก็ดข่าว : เข้าไม่ได้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะเก็ดข่าว 20 มีนาคม 2563 - ไปชมงานที่ประธานเข้างานไม่ได้ ไปที่จังหวัดตรัง

ไปที่การเปิดอบรมการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่การอบรมนี้ต้องรอประธานเข้างานให้ได้ก่อน ก็หน้างานมีการตรวจอุณหภูมิร่างกาย แล้วตรวจประธานเปิดงาน คุณลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด สูงถึง 37.5 องศาเซลเซียส วัด 2-3 ครั้ง ก็ออกมาเท่าเดิม เห็นแบบนี้ต้องให้มาลองนั่งดื่มน้ำพักผ่อนสักพักหนึ่งก่อน จนปรากฎว่าอุณหภูมิวัดลดลงเหลือ 36.8 องศาเซลเซียส เข้าไปเปิดงานได้

ถ้าประธานเข้างานนี้ไม่ได้ ก็ต้องไปเข้าโรงพยาบาลแทน

TAG : สะเก็ดข่าวสะเก็ดข่าว 20 มีนาคม 2563เข้าไม่ได้ตรวจอุณหภูมิร่างกายอบรมป้องกันโควิด19

คลิปที่เกี่ยวข้อง