Iron Chef Thailand เชฟกระทะเหล็ก 21 มี.ค.63 ปูทะเล

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

รายการ เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย (Iron Chef Thailand)
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
วัตถุดิบหลัก : ปูทะเล
วัตถุดิบปริศนา : หน่อไม้ดอง

TAG : Iron Chef Thailandเชฟกระทะเหล็กเชฟกระทะเหล็กไทยแลนด์เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเชฟกระทะเหล็ก 21 มีนาคม 2563เชฟกระทะเหล็ก ปูทะเลปูทะเลหน่อไม้ดอง

  •  

  • EP ทั้งหมด