ดีเดย์ 22 มี.ค.นี้ คุมเข้มเข้าไทย ต่างชาติต้องมีใบรับรองแพทย์-ประกันภัย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวภาคค่ำ - สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ดีเดย์ 22 มีนาคมนี้ คุมเข้มเดินทางเข้าไทยต้องมีใบรับรองแพทย์-ประกันภัย 3 ล้านบาท ส่วนคนไทยเดินทางเข้าประเทศ ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานทูต

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป จะเริ่มบังคับใช้แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศทุกประเทศทั่วโลก ที่ทำการบินมายังประเทศไทย โดยสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ คือหากเป็นผู้โดยสารชาวต่างชาติ จะต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าไม่เป็นโรคโควิด-19 ซึ่งออกให้ก่อนการเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และต้องซื้อประกันภัยวงเงินประกัน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3 ล้านบาทต่อคน

ส่วนคนไทยที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศต้องมีหนังสือรับรองจากสถานทูต หรือ สถานกงศุล พร้อมแจ้งรายละเอียดระยะเวลา และสถานที่พักอาศัย

ทั้งนี้ หากผู้โดยสารไม่สามารถแสดงเอกสารที่จำเป็นดังกล่าวได้ สายการบินสามารถงดการออกบัตรขึ้นเครื่อง หรือ Boarding Pass และปฏิเสธการขึ้นเครื่องได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

TAG : สำนักงานการบินพลเรือนคุมชาวต่างชาติเข้าไทยโควิด 19โรคโควิด 19เชื้อไวรัสโควิด 19ข่าวโควิด19

คลิปที่เกี่ยวข้อง