ปิดด่านชายแดนทั่วประเทศ เหลือเพียงด่านถาวรบางจุด คัดกรองเข้มงวด

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวภาคค่ำ - หลังปิดด่านชายแดนทั่วประเทศ เหลือเพียงด่านถาวรบางจุด วันนี้บางจังหวัดยังคงเปิดด่านพรมแดน มีการคัดกรองเข้มงวด และบางพื้นที่มีคนตกค้าง ยังอนุโลมให้ผ่านแดนได้

ที่ด่านพรมแดนไทย-เมียนมา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วันนี้ มีกลุ่มแรงงานชาวเมียนมา เข้า-ออกอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งหมดต้องผ่านการคัดกรองสุขภาพ ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ วันนี้ลดจำนวนลง เพราะทางการเมียนมา ไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ ส่วนที่ด่านถาวรสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 4 อำเภอเชียงของ วันนี้ไม่มีชาวลาวข้ามมายังฝั่งไทย แต่ยังอนุญาตให้รถขนส่งสินค้าข้ามผ่านแดนได้ แต่ต้องผ่านการตรวจอย่างเข้มงวด

ส่วนจุดคัดกรองด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 จังหวัดตาก วันนี้มีแรงงานชาวเมียนกว่า 2,000 คน พากันกลับประเทศ จนเจ้าหน้าที่ต้องเปิดช่องตรวจหนังสือเดินทางทุกช่อง เพื่ออำนวยความสะดวก ส่วนผู้ที่ต้องการจะเดินทางเข้ามาฝั่งไทย เจ้าหน้าที่ต้องคัดกรองสุขภาพอย่างเข้มงวด

ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย วันนี้เงียบเหงา หลังมีการปิดผ่อนปรนทุกจุด โดยวันนี้ ยังผ่อนผันให้ชาวต่างชาติสามารถใช้บัตรผ่านแดนเข้า สปป.ลาว ได้เป็นวันสุดท้าย ขณะที่รถขนส่งสินค้าข้ามไปยังฝั่ง สปป.ลาว ยังเข้าได้ตามปกติ แต่ต้องผ่านการคัดกรองอย่างเข้มข้น

จังหวัดกาญจนบุรี หลังปิดด่านถาวรบ้านน้ำพุร้อน วานนี้ ทำให้มีแรงงานเมียนมาตกค้างในไทยจำนวนมาก วันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงอนุโลมให้กลับประเทศได้ รวมทั้งสินค้าอาหารทะเล ส่วนวันพรุ่งนี้จะดำเนินการตามมาตรการขั้นสูงสุด และยกเลิกการออกวีซาชั่วคราวให้กับชาวไทย

ส่วนที่จังหวัดสงขลา ได้ปิดด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย ทั้ง 3 แห่ง พร้อมระงับการเดินทางเข้า-ออกของชาวมาเลเซียและชาวไทย ยกเว้นคนขับรถขนส่งสินค้าสัญชาติมาเลเซียเท่านั้น โดยต้องผ่านการคัดกรองโรค ตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข

TAG : ข่าวโควิด19โควิด19โควิด19 แพร่ระบาดโรคโควิด19มาตรการป้องกันโควิด19ป้องกันโควิด19ด่านพรมแดนปิดด่านพรมแดน

คลิปที่เกี่ยวข้อง