สธ.สั่ง ผวจ.เฝ้าระวังคนกลับจาก กทม.-ปริมณฑล หมอชิตคนแน่น แรงงานแห่กลับประเทศ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - คณะกรรมการโรคติดต่อ ส่งหนังสือด่วน ถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ให้ลงทะเบียนข้อมูลผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ขณะที่บรรยากาศที่สถานีขนส่งหมอชิตผู้โดยสารหนาแน่น โดยเฉพาะแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน เตรียมกลับประเทศก่อนปิดด่าน

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ส่งหนังสือเพื่อขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอำเภอและหมู่บ้าน รองรับผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงโควิด-19 ระบาด

โดยให้แต่ละจังหวัดจัดตั้งทีมอาสาโควิด-19 ระดับอำเภอและหมู่บ้าน จัดทำฐานข้อมูลผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล เริ่มตั้งแต่วันนี้ (22 มี.ค.) ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ เพื่อการแยกตัวสังเกตอาการ หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่น 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนา แจ้งให้ผู้ที่เดินทางกลับ ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมหน้ากากอนามัย  

พร้อมส่งหนังสือไปยังหน่วยงานด้านการขนส่ง ให้ทำแผนปฏิบัติเฝ้าระวังกรณีมีคนเดินทางจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล กลับต่างจังหวัด โดยให้ทำความสะอาดเครื่องบิน รถโดยสาร รถไฟ ทั้งก่อนออกเดินทาง และภายหลังการเดินทาง เก็บบันทึกข้อมูล และเบอร์ติดต่อผู้โดยสาร คัดกรองก่อนเดินทางออกจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล หากมีไข้ หรืออาการทางเดินหายใจ ขอให้งดการเดินทาง แนะนำการป้องกันการติดเชื้อให้กับผู้โดยสาร จัดหาหน้ากากป้องกันให้ตามความเหมาะสม ลดการแออัดของผู้โดยสาร เว้นระยะห่างที่นั่ง เมื่อเดินทางถึงปลายทาง หากมีไข้ และอาการทางเดินหายใจ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรายงานกระทรวงสาธารณสุข

ทีมข่าวลงพื้นที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 สำรวจบรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชน พบว่าวันนี้ (22 มี.ค.) มีผู้โดยสารมาใช้บริการเพิ่มขึ้น จากกว่า 70,000 คนต่อวัน เป็นกว่า 80,000 คนต่อวัน โดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมต่อเขตชายแดน เช่น อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก, จังหวัดมุกดาหาร, นครพนม และอุบลราชธานี ซึ่งผู้ใช้โดยสารส่วนใหญ่เป็นแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน ที่กังวลว่าจะมีการปิดด่านชายแดน ทำให้กลับประเทศไม่ได้ ส่วนเส้นทางอื่นยังมีผู้ใช้บริการปกติ และพบว่าเริ่มผู้โดยสารบางส่วนติดต่อคืนตั๋วและเลื่อนวันเดินทาง

ภายในอาคารขนส่งมีการเข้มงวด ตรวจคัดกรองบุคคลเข้า-ออกตัวอาคาร และวัดไข้ซ้ำก่อนขึ้นรถโดยสาร ส่วนที่นั่งรอ มีการจัดที่ให้เว้นระยะห่างระหว่างผู้นั่ง ขณะที่ศูนย์อาหารยกเลิกการนั่งประทาน แต่ให้บริการแบบใส่กล่องกลับบ้านเท่านั้น

ส่วนบรรยากาศที่สถานีรถไฟหัวลำโพงค่อนข้างเงียบเหงา ผู้โดยสารเดินทางลดลงกว่าร้อยละ 90 โดยพบว่าทยอยเดินทางมาคืนตั๋ว และเลื่อนวันเดินทาง บางส่วนบอกว่า เนื่องจากที่ทำงานเลื่อนวันหยุดตามประกาศของรัฐบาล จึงต้องทำงานตามปกติ ขณะที่บางส่วนขอเลี่ยงการเดินทางจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น เพื่อลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น   

สถานีรถไฟหัวลำโพง ยังมีการตรวจเข้มทุกคนที่เดินผ่านเข้าออกภายในอาคาร โดยเปิดให้เข้าออกเพียงช่องทางเดียว ส่วนที่นั่งพักคอยให้เว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

TAG : ข่าวโควิด19โควิด19ป้องกันโควิด19เชื้อโควิด19โควิด19 แพร่ระบาดมาตรการป้องกันโควิด19หมอชิตสถานีขนส่งหมอชิต

คลิปที่เกี่ยวข้อง