สธ.สั่งผู้ว่าราชการจังหวัด เฝ้าระวังคนเดินทางจาก กทม.-ปริมณฑล กลับต่างจังหวัด

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - คณะกรรมการโรคติดต่อ ส่งหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ลงทะเบียนข้อมูลของผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มาถึงภูมิลำเนา ย้ำขนส่งทุกหน่วยงาน เฝ้าระวังคนเดินทางกลับต่างจังหวัด เพื่อป้องกันอีกชั้น

สธ.สั่งผู้ว่าราชการจังหวัด เฝ้าระวังคนเดินทางจาก กทม.-ปริมณฑล กลับต่างจังหวัด
นายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ส่งหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้แต่ละจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรคระดับอำเภอและหมู่บ้าน เพื่อรับกับสถานการณ์ประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19

โดยระบุมาตรการให้ทุกจังหวัดจัดตั้งทีมอาสาโควิด-19 ระดับอำเภอและหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการค้นหาและเฝ้าระวัง ทำฐานข้อมูลผู้เดินทางจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคมเป็นต้นไป ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อสังเกตอาการทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่น หรือการกักตัวเองจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึง

นอกจากนี้แจ้งให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม รวมถึงต้องล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่นาน 20 วินาที หรือล้างด้วยแอลกอฮอล์ 70% หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง หากมีไข้หรือหายใจไม่สะดวก ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที

สธ.ขอขนส่งทุกหน่วยงาน เฝ้าระวังคนกลับต่างจังหวัด
นอกจากนี้ได้ทำการส่งหนังสือไปยังหน่วยงานขนส่งต่าง ๆ ทั้งสนามบิน การรถไฟ และขนส่งทางบก ให้ทำแผนปฏิบัติเฝ้าระวังกรณีมีคนเดินทางจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล กลับต่างจังหวัด เพื่อป้องกันอีกชั้น

ซึ่งมาตรการเพื่อขอความร่วมมือ คือ ให้ทำความสะอาดเครื่องบิน รถโดยสาร รถไฟ ทั้งก่อนออกเดินทางและภายหลังการเดินทาง ขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้โดยสาร พร้อมคัดกรองผู้โดยสารก่อนเดินทาง หากพบมีไข้ หรืออาการทางเดินหายใจ ขอให้งดการเดินทาง ขอให้แนะนำการป้องกันการติดเชื้อให้กับผู้โดยสารและจัดหาหน้ากากป้องกันให้ผู้โดยสารตามความเหมาะสม ลดการแออัดของผู้โดยสาร เว้นระยะห่างต่อที่นั่ง

เมื่อเดินทางถึงปลายทาง หากพบว่ามีไข้ และอาการทางเดินหายใจ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อรายงานกระทรวงสาธารณสุข

TAG : เช้านี้ที่หมอชิตลงทะเบียนข้อมูลผู้เดินทางคณะกรรมการโรคติดต่อเฝ้าระวังการเดินทางกลับต่างจังหวัดตั้งทีมอาสาโควิด 19โควิด 19ไวรัสโควิด 19เชื้อไวรัสโควิด 19โรคระบาดข่าวโควิด19

คลิปที่เกี่ยวข้อง