กทม.ออกประกาศ 7 ข้อ ลดการระบาดโควิด-19 งดเดินทาง-คุมวงการบันเทิง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - กรุงเทพมหานคร ประกาศ 7 ข้อ ควบคุมการระบาดโรคโควิด-19 งดเดินไปต่างจังหวัด คุมวงการบันเทิง
   
พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) หลังมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ประกาศแนวทางการควบคุมการระบาด ดังต่อไปนี้
1. ขอความร่วมมือไม่เดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากอาจได้รับเชื้อจากการเดินทาง หากมีเชื้ออาจทำให้อาการหนักขึ้น ท่านอาจเป็นพาหะและนำพาเชื้อไปสู่ผู้อื่น

2. ขอความร่วมมืออยู่ในที่พักอาศัย หมั่นทำความสะอาดที่พักพื้นผิวสัมผัสห้องสุขา ดูแลสุขภาพ และป้องกันตนเองและคนในบ้านจากการติดเชื้อ เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากนอกบ้าน

3. ขอความร่วมมือสถานที่ทำงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถานที่ทำงาน จัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ด้วยการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสและห้องสุขา การจัดที่นั่งให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร โดยทันทีอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการดูแลสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อของพนักงานและบุคลากร เช่น การใช้หน้ากากอนามัย การจัดจุดบริการเจลล้างมือ และการจัดการขยะ โดยทำตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และพิจารณามาตรการเหลื่อมเวลาการทำงาน การทำงานที่บ้าน และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การประชุมทางไกล

4. ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางไปสนามมวย สถานบันเทิง หรือสถานที่ที่มีรายงานการระบาด และผู้ที่ใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้ป่วย ให้พักสังเกตอาการอยู่ในที่พักอาศัย โดยป้องกันตนเองตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย หายใจลำบาก ให้ไปพบแพทย์

5. ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนแออัด และควรรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร 

6. ขอความร่วมมืองดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด ซึ่งรวมทั้งการประชุมสัมมนาอบรม งานแสดงสินค้า คอนเสิร์ต กองถ่ายทำละครและภาพยนตร์ และการเข้าชมรายการในห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ หรือห้องผลิตรายการสด

7. ขอความร่วมมือขนส่งมวลชนทุกประเภทลดความแออัดของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ จัดให้มีการเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัย

TAG : โควิด 19เชื้อโควิด 19ไวรัสโควิด 19อัศวิน ขวัญเมืองประกาศกรุงเทพมหานครประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องโควิด 19ประกาศแนวทางการควบคุมการระบาดโควิด 19ข่าวโควิด19

คลิปที่เกี่ยวข้อง