จับตา ครม.ออกมาตรการช่วย ปชช.-แรงงาน หยุดงานจากโควิด-19

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - การประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ (24 มี.ค.) ต้องจับตามาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและกลุ่มแรงงาน ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือ คาดว่าเป็นการแจกเงินคนละ 2,000 บาท รวม 2 เดือน ได้เงินคนละ 4,000 บาท

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ (24 มี.ค.) จะมีการหารือถึงมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะภายหลังการประกาศปิดหลายพื้นที่สำคัญ จนส่งผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย โดยกระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการชุดที่ 2 เพื่อดูแลภาคประชาชนและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศให้หยุดกิจการชั่วคราว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านนวด โดยจะมีมาตรการทั้งด้านการเงิน และมาตรการเติมสภาพคล่องให้กลุ่มลูกจ้างสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

มีรายงานว่า มาตรการที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี คือ การแจกเงินให้กับผู้ว่างงานจากคำสั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ ชั่วคราว คนละ 2,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน รวมได้รับเงินคนละ 4,000 บาท คาดว่าจะมีประมาณ 5 ล้านคน โดยใช้งบกลางสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2563 จำนวน 20,000 ล้านบาท

อีกมาตรการหนึ่ง คือ การพิจารณาให้เงินกู้ สำหรับลูกจ้างที่เดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจ และตกงานในช่วงนี้ คนละ 10,000-20,000 บาท โดยรัฐคิดดอกเบี้ยต่ำ เช่น ร้อยละ 0.1 ต่อปี หากกู้เงิน 10,000 บาท จะเสียดอกเบี้ย 10 บาทต่อปี โดยมีระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 6 เดือน กำหนดให้ผ่อนชำระหนี้ 2 ปี สามารถกู้ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คาดว่าวงเงินสำหรับมาตรการนี้ประมาณ 40,000-50,000 ล้านบาท คาดช่วยเหลือประชาชนได้ประมาณ 4 ล้านคน

ขณะที่ นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. กล่าวว่า ได้นำเสนอแผนการจัดทำประกันภัยโควิด-19 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14.6 ล้านคน ให้กระทรวงการคลังพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามแผน รัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบเบี้ยประกันภัยให้ทั้งหมด ใช้งบประมาณกว่า 1,400 ล้านบาท ประกันภัยประเภทนี้จะคิดค่าเบี้ยคนละ 99 บาท ระยะเวลาประกัน 1 ปี ให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะโคมา หรือโรคร้ายแรงที่เกิดจากการติดเชื้อเชื้อโควิด-19 ได้รับความคุ้มครองคนละ 100,000 บาท และยังได้ค่าชดเชยรายวันระหว่างการรักษาตัว วันละ 300 บาท สูงสุดนาน 30 วัน รวมไม่เกิน 9,000 บาท

TAG : ครมประชุม ครมโควิด 19ข่าวโควิด 19

คลิปที่เกี่ยวข้อง