Infographic : เช็คด่วน! 3 ระยะติดเชื้อ โควิด-19 (COVID-19) พร้อมวิธีการตรวจแลปหาโรค

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


เช็คด่วน! 3 ระยะติดเชื้อ โควิด-19 (COVID-19) พร้อมวิธีการตรวจแลปหาโรค

ระยะได้รับเชื้อ 0 วัน
- สัมผัสกับผู้ป่วย
- อยู่ในพื้นที่ออัด เช่น สถานบันเทิง สถานบริการ สนามมวย และสนามกีฬา

ระยะพบเชื้อ ~ 3 วัน
สามารถตรวจได้ 2 วิธี
ㆍการตรวจหาสารพันธุกรรม จากสิ่งส่งตรวจ ระบบทางเดินหายใจ
ㆍการตรวจโดย เพาะเลี้ยงไวรัส

~10วัน ระยะแสดงอาการ
อ่อนเพลีย >> มีไข้ >> ปวดเมื่อย >> หายใจลำบาก >> ไอแห้ง

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข

BUGABOO Infographic

TAG : โควิดโควิด-19CovidCovid-19SEO