ขยายเวลาตั๋วรับจำนำ โดยไม่คิดดอกเบี้ย เยียวยาวิกฤตโควิด-19

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวภาคค่ำ - โรงรับจำนำของ พม. เตรียมขยายเวลาตั๋วรับจำนำ โดยไม่คิดดอกเบี้ย ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

โครงการ "สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด-19" เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้หลายคนประสบปัญหาทางการเงิน  

โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. จะขยายเวลาตั๋วรับจำนำเพิ่มอีก 90 วัน จากเดิม 4 เดือน 30 วัน เป็น 4 เดือน 120 วัน ให้กับผู้มาใช้บริการวงเงินจำนำไม่เกิน 10,000 บาท ที่มีตั๋วรับจำนำตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และไม่คิดดอกเบี้ยในช่วงที่ขยายเวลาออกไป โดยขอให้ผู้จำนำไปลงทะเบียนที่สถานธนานุเคราะห์ 39 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้

ขณะที่ นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะที่ 1 ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยในตลาดชุมชนการเคหะแห่งชาติ จำนวน 93 ตลาด 9,900 แผงค้า ทั้งในตลาดขนาดใหญ่ 5 แห่ง ระดับ Plaza ตลาดนัด ตลาดชุมชน การเคหะฯ ลดค่าเช่าแผง ให้ 20% เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายนนี้

ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าซื้อและผู้เช่าโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ รวมกว่า 88,000 คน การเคหะแห่งชาติ จะยกเว้นค่าปรับค้างชำระหนี้เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563

TAG : โรงรับจำนำของกระทรวง พมขยายเวลาตั๋วรับจำนำโรงรับจำนำรัฐตั๋วรับจำนำโควิด 19ไวรัสโควิด 19เชื้อไวรัสโควิด 19ข่าวโควิด19

คลิปที่เกี่ยวข้อง