กทม.ประกาศ 7 ข้อ งดเดินทาง-คุมวงการบันเทิง ลดระบาดโควิด-19

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - กรุงเทพมหานคร ประกาศ 7 ข้อ เพื่อวางมาตรการควบคุมการระบาดโรคโควิด-19 งดเดินทางไปต่างจังหวัดและคุมวงการบันเทิง

พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) หลังมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในประกาศแนวทางการควบคุมการระบาด คือ

1. ขอความร่วมมือไม่เดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากอาจได้รับเชื้อจากการเดินทาง หากมีเชื้อ อาจทำให้อาการหนักขึ้น ท่านอาจเป็นพาหะและนำพาเชื้อไปสู่ผู้อื่น

2. ขอความร่วมมืออยู่ในที่พักอาศัย หมั่นทำความสะอาดที่พัก พื้นผิวสัมผัสห้องสุขา ดูแลสุขภาพ ป้องกันตนเองและคนในบ้านจากการติดเชื้อ เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากนอกบ้าน

3. ขอความร่วมมือสถานที่ทำงาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถานที่ทำงาน จัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ด้วยการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสและห้องสุขา การจัดที่นั่งให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร โดยทันทีอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการดูแลสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อของพนักงานและบุคลากร เช่น การใช้หน้ากากอนามัย การจัดจุดบริการเจลล้างมือ และการจัดการขยะ โดยทำตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และพิจารณามาตรการเหลื่อมเวลาการทำงาน การทำงานที่บ้าน และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การประชุมทางไกล

4. ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางไปสนามมวย สถานบันเทิง หรือสถานที่ที่มีรายงานการระบาด และผู้ที่ใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้ป่วย ให้พักสังเกตอาการอยู่ในที่พักอาศัย โดยป้องกันตนเองตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย หายใจลำบาก ให้ไปพบแพทย์

5. ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนแออัด และควรรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร

6. ขอความร่วมมืองดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด รวมทั้งการประชุมสัมมนาอบรม งานแสดงสินค้า คอนเสิร์ต กองถ่ายทำละครและภาพยนตร์ และการเข้าชมรายการในห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ หรือห้องผลิตรายการสด

7. ขอความร่วมมือขนส่งมวลชนทุกประเภท ลดความแออัดของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ จัดให้มีการเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัย

TAG : เช้านี้ที่หมอชิตกรุงเทพมหานครมาตรการควบคุมการระบาดโรคโควิด 19ข่าวโควิด19โควิด19โควิด

คลิปที่เกี่ยวข้อง