สธ.ประกาศ 27 สถานที่เสี่ยง แพร่โควิด-19 ขอให้รายงานตัว-พบแพทย์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่สถานที่ที่มีการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอาการตัวเอง 
   
โดยมีการระบุสถานที่อย่างละเอียด ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สนามมวย และสถานบันเทิง, จังหวัดนนทบุรี บนรถโดยสารสาธารณะ การสอบในมหาวิทยาลัย และงานบวช, จังหวัดอุบลราชธานี และขอนแก่น จะเป็นสถานบันเทิง และตลาดสด ขณะที่ จังหวัดนครราชสีมา จะเป็นสนามไก่ชน, จังหวัดสุรินทร์ เป็นตลาดสด และงานศพ, จังหวัดระยอง บนรถโดยสารสาธารณะที่วิ่งระหว่างระยองและหมอชิต และ จังหวัดสงขลา คือ รถโดยสารจากสนามบิน และสนามกีฬา

เพื่อให้ผู้ที่ได้เดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวเฝ้าระวังตนเอง โดยให้กักตัวเอง 14 วัน และหากมีอาการ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก ให้รีบแจ้งต่องานควบคุมโรค หรือสาธารณสุขจังหวัดทันที นอกจากนี้ ยังคาดว่าจะมีข้อมูลสถานที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเพิ่มอีก

TAG : ข่าวโควิด19สถานที่เสี่ยงโควิด19โควิด19ไวรัสโควิด19

คลิปที่เกี่ยวข้อง