เตรียมเปิดให้แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ลงทะเบียนรับเงิน ลดผลกระทบโควิด-19

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดให้กลุ่มแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว และอาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม รวมถึงผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หรือกลุ่มอาชีพอิสระที่จ่ายเงินประกันสังคมเอง และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ลงทะเบียนรับเงินคนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เบ็ดเสร็จแล้วได้คนละ 15,000 บาท หลังเมื่อวานนี้ (24 มี.ค.) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

โดยกลุ่มแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว และกลุ่มอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด-19 ชั่วคราว สามารถลงทะเบียนขอรับเงินเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายนนี้ ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com หรือติดต่อที่ธนาคาร 3 แห่ง คือ ออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. รวมถึงธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ โดยต้องกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลนายจ้าง จากนั้นจะได้รับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร ตั้งแต่เดือนเมษายนนี้

ซึ่ง นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. บอกว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หรือ กลุ่มอาชีพอิสระที่สมัครใจจ่ายเงินเข้าสมทบกองทุนประกันสังคมเอง จะได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาทนี้ด้วย

ส่วนแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม จะเพิ่มสิทธิกรณีว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้าง โดยกรณีแรก หากนายจ้างไม่ให้ทำงาน จะได้รับเงินไม่เกิน 180 วัน กรณีที่ 2 รัฐสั่งหยุดกิจการชั่วคราว รับเงินไม่เกิน 90 วัน

ขณะเดียวกันยังให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ คนละ 10,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 ต่อเดือน โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคมนี้ และเตรียมสินเชื่อพิเศษอีกคนละ 50,000 บาท  สำหรับผู้ที่ยังไม่เพียงพอ คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน แต่ต้องมีหลักประกัน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคมนี้

นอกจากนี้ยังให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ ดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อปี เพื่อให้นำไปปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำผ่านโรงรับจำนำ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คิดดอกเบี้ยจากประชาชนไม่เกินร้อยละ 0.125 ต่อเดือน ระยะเวลา 2 ปี

พร้อมขยายเวลาการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบ ไปถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้ ให้หักลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพได้เพิ่มจากเดิม 15,000 บาท เป็น 25,000 บาท และมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าตอบแทนในการเสี่ยงภัย ของบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข

ในส่วนของผู้ประกอบการ มีมาตรการเยียวยา เช่น ให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ ธุรกิจทัวร์ สปา ขนส่ง ทั้งรถทัวร์ รถบัส รถตู้ รถแท็กซี่ เรือนำเที่ยว รถเช่า บริษัทนำเที่ยว โรงแรม ห้องพัก และร้านอาหาร โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สนับสนุนสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท ให้กู้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 3 สำหรับ 2 ปีแรก ระยะเวลาการกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 5 ปี รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคมนี้ รวมทั้งเลื่อนเวลาการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล

TAG : เช้านี้ที่หมอชิตลูกจ้างลงทะเบียนรับเงินลงทะเบียนรับเงินข่าวโควิด19โควิด 19คนตกงาน

คลิปที่เกี่ยวข้อง