ผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ยื่นขอรับเงิน 5,000 บาท นาน 3 เดือนได้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยืนยันว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 หรือผู้ที่ลาออกจากงาน หรือตกงาน แต่ยังจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเอง กับมาตรา 40 คืออาชีพอิสระที่จ่ายเงินประกันสังคมเอง มีสิทธิได้รับเงินเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นเงิน 5,000 บาท นาน 3 เดือน เช่นเดียวกับกลุ่มลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และอาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ผู้ประกันตนทั้งมาตรา 39 และมาตรา 40 คือ อาชีพอิสระ สามารถลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท ได้ทั้งหมด โดยคาดว่าจะมีประมาณ 3 ล้านคน หรืออาจจะมากกว่านั้น ขอให้ติดตามรายละเอียดการขอรับสิทธิได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในวันที่ 28 มีนาคมนี้

ด้าน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวถึงกรณีที่นายจ้างสั่งให้พนักงานลูกจ้างกักตัวเพื่อดูอาการ หากเข้าข่ายเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ว่า กรณีนี้นายจ้างจะต้องจ่ายเงินเดือนตามปกติ และไม่หักวันลาของลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นวันลาป่วย ลากิจ หรือลาพักร้อน

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า คณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบ ให้ขยายเวลาการส่งเงินสมทบของทั้งนายจ้างและแรงงาน โดยกำหนดให้นำส่งเงินสมทบงวดเดือนมีนาคม 2563 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม งวดเดือนเมษายน นำส่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม และงวดเดือนพฤษภาคม นำส่งภายในวันที่ 15 กันยายน พร้อมลดการนำส่งเงินสมทบ นายจ้างลดลงเหลือร้อยละ 4 และลูกจ้างลดลงเหลือร้อยละ 1

TAG : เช้านี้ที่หมอชิตผู้ประกันตนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมอาชีพอิสระโควิด19ข่าวโควิด19

คลิปที่เกี่ยวข้อง