เปิดรายชื่อสถานที่เสี่ยงติดโควิด พุ่งเป็น 70 แห่ง สนามสอบ รถบัส รถตู้ รถเมล์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


สถานที่ชุมนุมชนที่มีการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอาการตนเอง สรุป ณ วันที่26  มีนาคม 2563 เวลา 11:00 น. พุ่งเป็น 70 แห่งทั่วประเทศ ทั้งสนามสอบ รถบัส รถตู้ รถเมล์ 

ทั้งนี้ เว็บไซต์กรมควบคุมโรคระบุ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสำนักอนามัย กทม. สามารถแจ้งสถานที่ผู้เกี่ยวข้อง ต้องมีการเฝ้าระวังอาการตนเองต่อกรมควบคุมโรค เพื่อเพิ่มจำนวนสถานที่ ได้ผ่านทางสถานบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) หรือสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ที่รับผิดชอบในพื้นที่

BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค  

TAG : รายชื่อสถานที่เสี่ยงติดโควิดสถานที่เสี่ยงติดโควิด