ฝนฟ้าอากาศ 27 มี.ค.63

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ภาคเหนือและภาคกลาง มีอากาศร้อน และอากาศร้อนจัด อุณหภูมิแตะ 40 องศาเซลเซียสในหลายจังหวัด ส่วนพื้นที่อื่น ๆ จะเป็นอย่างไร ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

มีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อน และร้อนจัดบางพื้นที่ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคอีสานและภาคตะวันออก จึงทำให้ภาคอีสานและภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงต่อเนื่อง

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศร้อน และจะร้อนจัดบริเวณจังหวัดตาก และลำปาง อุณหภูมิสูงสุด 38-40 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียส และยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

ภาคกลาง อากาศร้อนถึงร้อนจัด สูงสุด 37-40 องศาเซลเซียส จังหวัดนครสวรรค์ มีอากาศร้อนสุด

ภาคตะวันออก อากาศร้อน สูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส มีฝน 10% ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ ฝนตกบริเวณตอนล่างตอนภาค ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ภาพรวม มีฝน 10% ของพื้นที่ ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส

ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละอองในภาคเหนือ มีหลายจังหวัดฝุ่นเยอะจนอยู่ในเกณฑ์สีแดง

แต่ที่หนักสุด คือ เชียงราย ฝุ่นละอองสะสมเยอะมาก จนอยู่ในระดับสีม่วง และจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับสีแดง คุณภาพอากาศไม่ดีต่อสุขภาพอย่างมาก ซึ่งจากข้อมูลของ Air Visual คาดการณ์ว่า ฝุ่นจะสะสมเยอะเป็นสีแดง ไปจนถึงวันอาทิตย์ ย้ำ ออกนอกบ้าน ต้องสวมหน้ากากอนามัยกันฝุ่นทุกครั้ง ภาคอีสาน ที่จังหวัดหนองคายและขอนแก่น ฝุ่นเยอะเช่นกัน เป็นสีส้ม คุณภาพอากาศมีผลต่อสุขภาพกลุ่มเสี่ยง สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีลมพัดแรง ทำให้ฝุ่นสะสมน้อย คุณภาพอากาศปานกลาง ระดับสีเหลือง คาดว่าสภาพอากาศจะเป็นเช่นนี้ไปถึงสุดสัปดาห์

TAG : ฝนฟ้าอากาศสภาพอากาศวันพรุ่งนี้สภาพอากาศในแต่ละภาคพยากรณ์อากาศอุณหภูมิในแต่ละภาค

คลิปที่เกี่ยวข้อง