พิธีลงนามฯ “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19”

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


 
               นายคณนาถ หมื่นหนู โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจ้งว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19


 
       มีธนาคารออมสินร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในการดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการเสริมสภาพคล่อง เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยได้เข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อไป

TAG : คณนาถ หมื่นหนูพิพัฒน์ รัชกิจประการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19COVID-19เชื้อไวรัสโคโรนาธนาคารออมสินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.