ฝนฟ้าอากาศ 28 มี.ค.63

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

หลายจังหวัดในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง มีอากาศร้อนจัด อุณหภูมิ 40-41 องศาเซลเซียส ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

โดยตอนนี้ตอนบนของบ้านเรามีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่ เพราะหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคอีสานและภาคตะวันออก ทำให้ภาคอีสานและภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุด 37-41 องศาเซลเซียส โดยจังหวัดลำปาง อากาศร้อนสุดแตะไป 41 องศาเซลเซียส รองลงมาที่สุโขทัย ร้อนจัด 40 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศร้อนกับอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียส และมีฝนตก 10% ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี

ภาคกลาง อากาศร้อนและจะร้อนจัดที่นครสวรรค์ ชัยนาท และกาญจนบุรี ซึ่งภาคกลางมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 37-40 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส กับมีฝน 10% ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย มีฝน 10% ของพื้นที่ ตกบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนฝั่งอันดามัน มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ ทะเลห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานคร นอกจากมีอากาศร้อนยังมีลดพัดด้วย จึงทำให้การสะสมของฝุ่นน้อย เป็นสีเหลือง คุณภาพอากาศปานกลาง ส่วนภาคกลาง ที่กาญจนบุรี ฝุ่นสะสมเยอะ เป็นสีส้ม เช่นเดียวกับภาคอีสาน ที่หนองคายและขอนแก่น ก็เป็นสีส้ม ขณะที่ภาคเหนือ ฝุ่นสะสมเกินค่ามาตรฐานไปเยอะมาก เป็นสีส้มถึงแดงแทบทุกจังหวัด แต่พื้นที่ที่ฝุ่นเยอะที่สุด ยังเป็นเชียงใหม่ เชียงราย เป็นสีแดง ซึ่งคาดว่า พรุ่งนี้ฝุ่นก็จะยังเยอะอยู่ เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย

TAG : ฝนฟ้าอากาศสภาพอากาศวันพรุ่งนี้สภาพอากาศในแต่ละภาคพยากรณ์อากาศอุณหภูมิในแต่ละภาคกมลาสน์ เอียดศรีชาย

คลิปที่เกี่ยวข้อง