สะเก็ดข่าว : เคยชิน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะเก็ดข่าว 7 เมษายน 2563 - ความเคยชินในช่วงเวลานี้ ต้องตรวจร่างกายเสมอ ไปที่จังหวัดอุทัยธานี

ที่โรงพยาบาลหนองฉาง มีมาตรการคัดกรองและการป้องกันเชื้อเหมือนหลาย ๆ ที่ ทั้งการรักษาระยะห่าง ตลอดจนทำที่กั้นเพื่อลดการสัมผัส และกั้นสารคัดหลั่ง การตั้งจุดคัดกรอง ด้วยเครื่องสแกนผ่านกล้อง คนมาใช้บริการให้ความร่วมมือตลอด ให้ความร่วมมือจริง ๆ ขนาดกล้องที่จุดสแกนไม่มี และด้วยความเคยชิน แม้ไม่มีกล้อง ก็หยุดให้สแกนกันทุกคน

เรียกว่าพร้อมให้ความร่วมมือตลอด

TAG : สะเก็ดข่าวสะเก็ดข่าว 7 เมษายน 2563เคยชินโรงพยาบาลหนองฉางโควิด 19เครื่องสแกนผ่านกล้อง

คลิปที่เกี่ยวข้อง