ฟีฟ่า เผยนโยบายสำหรับสโมสรช่วงโควิด-19

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้แข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพทั่วโลก ต้องเลื่อนแข่งขัน จนส่งผลถึงสโมสร ทั้งในส่วนของรายได้ และสัญญาของนักกีฬาในสังกัด ฟีฟ่า จึงได้วางแนวทางปฏิบัติสำหรับสโมสรทั่วโลก นำไปปฏิบัติเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งแบ่งเป็นกรณีต่างๆ ได้แก่

1. สัญญาที่กำลังจะสิ้นสุด และกำลังจะเริ่มใหม่

ลีกของหลายประเทศ ต้องมีการเลื่อนวันปิดฤดูกาล หรือเปลี่ยนแปลงวันเปิดฤดูกาลใหม่ ทำให้ ฟีฟ่า อนุญาตให้มีการขยายสัญญาออกไปอัตโนมัติ ทั้งในรูปแบบการย้ายถาวร, ยืมตัว หรือย้ายไปอยู่ทีมใหม่ ก็จะมีการชะลอออกไปจนกว่าฤดูกาลปัจจุบันจะสิ้นสุดด้วย

2. การปรับปรุงสัญญา เมื่อไม่มีการแข่งขัน

ฟีฟ่าสนับสนุนให้สโมสร กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ทำข้อตกลงร่วมกันในช่วงเวลาที่ต้องงดแข่ง ซึ่งเงื่อนไขสัญญานี้จะมีผลบังคับใช้เฉพาะช่วงที่ไม่มีการแข่งขัน และต้องมีการตกลงกันในเรื่องความช่วยเหลือต่างๆ ตามสมควร ฟีฟ่าจะไม่ยอมรับการปรับปรุงสัญญา ที่มาจากการตัดสินใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียว โดยขาดการเห็นชอบจากอีกฝ่าย เว้นเสียแต่ทำตามกฎหมายของประเทศ

3. เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิด-ปิดลงทะเบียนตลาดนักเตะ

ฟีฟ่าอนุญาตให้ชาติสมาชิก สามารถเปลี่ยน หรือยืดเวลาเปิด-ปิดตลาดซื้อขายนักเตะได้ แต่ต้องมีการกำหนดวันจบฤดูกาลให้เรียบร้อย และได้รับการเห็นชอบจากฟีฟ่าเสียก่อน อย่างไรก็ดี หากมีนักกีฬาที่ถูกยกเลิกสัญญาเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 สามารถลงทะเบียนนักกีฬานอกกำหนดการตลาดซื้อขายได้

TAG : โควิด-19ฟีฟ่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่