ทำไม? บุคลากรการแพทย์ถึงติด COVID-19

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


รายการ " พบหมอธรรมศาสตร์ " : ทำไมบุคลากรการแพทย์ถึงติด COVID-19

ศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์ อายุรศาสตร์ โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.ทำไมบุคลากรการแพทย์ถึงติด COVID-19? 
มีสองทางคือ ทางชุมชน มีความเสี่ยง หรือติดจากผู้ป่วย 

2.บุคลากรการแพทย์ควรทำอย่างไรเพื่อลดการติด COVID-19?
ร.พ. ควรมีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้ออย่างพอเพียง 

BUGABOONEWS
ขอบคุณคลิปจาก 
aculty of Medicine Thammasat University

TAG : ข้อมูลโควิด19ข่าวโควิด19โควิด19