หมอเตือนนักวิ่ง หากจะซ้อม ควรรักษาระยะห่าง Social Distancing ช่วงโควิด-19

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan เตือนการวิ่งออกกำลังกายในช่วงนี้ควรเลี่ยงไปก่อน โดยเฉพาะในพื้นที่มีคนวิ่งจำนวนมาก เพราะการออกกำลังกาย โดยเฉพาะการวิ่ง จะหายใจแรง โอกาสหายใจเอาลมมาจากระยะไกลกว่าปกติ โดยข้อความทั้งหมดระบุว่า

โควิด-19 นักกีฬา นักวิ่ง ในยามวิกฤต

ร่างกายที่แข็งแรง เป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิดโรค โควิด-19 ลดความรุนแรงได้ สิ่งที่สำคัญจะต้องประกอบไปด้วย นอนหลับให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

ในนักกีฬาที่เป็นนักวิ่งมาราธอน ผมเชื่อว่าทุกคนมีร่างการแข็งแรงอยู่แล้ว ข้อเสนอแนะในยามวิฤต โรคโควิด-19 ระบาด การออกกำลังกาย เป็นสิ่งทุกท่านทำดีอยู่แล้ว แต่ในภาวะวิกฤต ในการป้องกันโรค เราจะให้ความสำคัญ ของการดูแลสุขอนามัย  physical distancing ลดการ movement ของประชากร

ในกลุ่มนักกีฬา ที่ต้องมีการฝึกซ้อม สิ่งที่สำคัญต้องดูแลเรื่องสุขอนามัย การกิน การจับต้องสิ่งของ การล้างมือ ระวังมือไม่สะอาดมาถูกใบหน้า เวลามีเหงื่อออก ต้องนึกเสมอว่า มือเราล้างมาแล้วหรือยัง หรือมีผ้าสะอาด เครื่องใช้ส่วนตัว มาเช็ดเหงื่อไม่ปะปนกับใคร
ในการออกกำลังกาย วิ่ง เราหายใจแรง โอกาศหายใจเอาลมมาจากระยะไกลกว่าปกติ

ในยามวิกฤตแบบนี้ เราต้องคำนึงถึง physical distancing  ต้องกำหนดระยะห่างทางสรีระ ไม่น้อยกว่า  2 เมตร  จะต้องไม่ไปเป็นกลุ่มใหญ่ ควรมีการวิ่งกับเพื่อน  1-2 คน และกำหนดระยะห่างให้ไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อลด  social distancing ไป ในตัว

ในยามนี้ การแข่งขัน การจัดการวิ่ง ไม่ว่าเพื่อการอะไรก็ตาม เช่นการกุศล ไม่ควรจัดในเวลาแบบนี้ เพราะ จัดย้ายไป มา ถือเป็นการเคลื่อนย้ายประชากร ระยะทางที่วิ่งฝึกซ้อม ควรจะไม่มีการไปพบปะผู้คน ที่อยู่กันหมู่มาก เข้าใจดีว่าทำไมจึงมีการปิดสวนสาธารณ เพราะจะเป็นแหล่งรวมคนหมู่มาก จึงไม่เหมาะสำหรับเหตุการณ์แบบนี้

ในบางแห่ง ชานเมือง นอกเมืองที่ไม่มีคนพลุกพล่าน หรือรอบหมู่บ้านที่โล่งแจ้ง ก็สามารถใช้เป็นที่ออกกำลังกายได้ แต่ไม่ควรจะมีบุคคลจำนวนมาก หรือวิ่งรวมกลุ่มหลาย ๆ คน เพราะเราจะต้องนึกว่าที่แยกห่างจากกันแบบนี้ ก็เป็นเพราะเราต้องการป้องกันเขา และเขาก็ป้องกันเรา ไม่ให้ติดโรค

แน่นอนถ้าเป็นที่โล่งแจ้ง ไม่มีผู้คนพลุกพล่าน การออกกำลังกายน่าจะเหมาะ และการวิ่งเป็นการยากที่จะต้องใส่หน้ากากอนามัย เพราะจะหายใจไม่ทัน เป็นที่เข้าใจกัน จึงต้องระมัดระวังในสังคมคนหมู่มาก การนัดรวมตัวไปวิ่งมาราธอน ที่ใดที่หนึ่ง หรือจัดการเป็นกลุ่ม จึงยังไม่ควรทำในระยะการระบาดของโรค ขอให้อดใจ ช่วยกันให้ผ่านพ้นวิกฤตไปก่อน เรายังมีเวลาหลังผ่านพ้นวิกฤตไปแล้ว ค่อยมารวมกิจกรรมกันใหม่ ถึงแม้จะยาวเป็นปีก็ต้องยอมนะครับ

BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูจาก เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan

โควิด-19 นักกีฬา นักวิ่ง ในยามวิกฤต ร่างกายที่แข็งแรง เป็นเกาะป้องกันไม่ให้เกิดโรค โควิด-19 ลดความรุนแรงได้...

Posted by Yong Poovorawan on Wednesday, April 8, 2020

TAG : วิ่งออกกำลังกายโควิด-19